Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Kommuner og regioner

Området Kommuner og regioner belyser den årlige og kvartalsvise udvikling i kommunerne og regionerne på baggrund af deres indberettede budgetter og regnskaber.

Introduktion

Budgetterne og regnskaberne er opdelt i en række formål (funktioner) og arter (realøkonomisk opdeling).

Nyt

Seneste nyt om Kommuner og regioner

Kommunernes budget er på 59.257 kr. pr. borger

16. januar 2017

Graf

I 2017 er der på landsplan budgetteret med nettodriftsudgifter på 59.257 kr. pr. indbygger i kommunerne. Kommunerne i Region Midtjylland ligger lavest med 57.210 kr. pr. indbygger, mens Region Sjælland ligger højest.

Tabeller i Statistikbanken


Dagtilbud er dyrest for kommunerne i Hovedstaden

19. april 2016

Graf

De kommunale regnskaber for 2015 viser, at de gennemsnitlige udgifter til dagtilbud pr. 0-10 årig på landsplan var 38.256 kr. Regionalt opdelt er Hovedstaden i gennemsnit ca. 40 pct. dyrere end de andre fire regioner.

Tabeller i Statistikbanken


Udgifter til sundhed stiger

15. marts 2016

Graf

De foreløbige regnskaber fra kommuner og regioner viste, at nettodriftsudgifterne til sundhedsområdet steg med 2 pct. fra 2014 til 2015. De samlede nettodriftsudgifter udgjorde 462 mia. kr. i 2015, en stigning på 1,5 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Kommunernes langfristede gæld faldt

3. februar 2016

Graf

Kommunernes langfristede gæld, dvs. den del af gælden, der løber mere end et år, faldt med 0,3 mia. kr. fra tredje kvartal til fjerde kvartal i 2015, hvor den udgjorde 85,3 mia. kr. - Regionernes steg med 0,3 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken


Regionernes langfristede gæld steg 0,5 mia. kr.

3. februar 2015

Graf

Regionernes langfristede gæld, dvs. den del af gælden, der løber mere end et år, er steget med 0,5 mia. kr. til 17,8 mia. kr. fra tredje kvartal til fjerde kvartal 2014.

Tabeller i Statistikbanken


Kommunernes langfristede gæld steg 0,5 mia. kr.

3. februar 2015

Graf

Kommunernes langfristede gæld, dvs. den del af gælden, der løber mere end et år, er steget med 0,5 mia. kr. til 85,9 mia. kr. fra tredje kvartal til fjerde kvartal 2014.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt

Danske kilderStatistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Helene Gjermansen