Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Museer og kulturarv

Kulturarv omfatter statistikker om museer, zoologiske anlæg og botaniske haver, fredede bygninger og fortidsminder samt arkiver.

Introduktion

Museumsstatistikken belyser besøgstal på museer og udviklingen heri for de enkelte museer.

Statistikken om zoologiske anlæg, botaniske haver og akvarier viser besøgstal og årlig åbningstid.

Statistikken om fredede bygninger er fordelt efter opførelsesår og område. Fredede bygninger er ikke blot slotte og herregårde, men kan være alle typer bygninger fra parcelhuse og kollegier til garager og udhuse. Statistikken om fredede fortidsminder er fordelt efter anlægskategori fx begravelse og område. Et fortidsminde er fx en gravhøj.

Arkivstatistikken har til formål at belyse omfanget, udviklingen og fordelingen af konventionelle (papirbaserede) og elektroniske arkivalier i Danmark.

Nyt

Fremgang for museerne i 2015

19. april 2016

Graf

Det går godt for museerne i disse år. Samlet set havde de danske museer 16,2 mio. besøgende i 2015 mod 14,6 mio. i 2014, hvilket er en stigning på 11 pct. For de statslige og statsanerkendte museer var stigningen på 10 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Markant stigning i statens digitale arkivalier

30. juni 2015

Graf

Rigsarkivets beholdning af digitale arkivalier steg fra 41.600 gigabyte til 67.400 gigabyte fra 2013 til 2014, svarende til en stigning på 62 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Færre gæster i de zoologiske haver

15. april 2015

Graf

Der kom færre gæster i de zoologiske haver og botaniske anlæg i 2014 end i rekordåret 2013. Efter et åbningsår med over 1 mio. besøgende i 2013 oplevede Den Blå Planet en nedgang i besøgstallet på 320.000 personer.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt

Danske kilderStatistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Få overblik over data om Danmark og danskerne


Kursus - Danmark og danskerne

Kursusoversigt

Bliv fortrolig med Statistikbank­en


Kusus - Statistikbanken grundlæggende

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Berit Taul