Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Kulturlivets økonomi og struktur

Statistikken om kulturlivets økonomi og struktur giver bl.a. svar på, hvor mange offentlige midler der går til kulturområder, hvor gode beskæftigelsesmuligheder, der er for de personer, der har valgt at uddanne sig inden for kunst og kultur og endelig, hvor mange ressourcer der bliver anvendt til forskning og udvikling indenfor det offentlige på kulturområdet.

Nyt

Seneste nyt om kulturlivets økonomi og struktur

Kulturministeriet betaler mest til scenekunst

16. juni 2016

Graf

I 2015 udbetalte Kulturministeriet 8,3 mia. kr. til kulturelle formål. Den største andel - 17 pct. - går til scenekunst, herunder fx driften af Det Kongelige Teater og Statens Teaterskole.

Tabeller i Statistikbanken


Der forskes relativt mindre i kultur

11. marts 2016

Graf

Den offentlige sektor brugte 2.204 årsværk eller 2 mia. kr. på forskning og udvikling (FoU) inden for kulturområdet i 2014. Udgifterne er dermed steget 67 pct. siden 2007.

Tabeller i Statistikbanken


Hver anden kulturvirksomhed ligger i Hovedstaden

8. december 2015

Graf

Region Hovedstaden har flest arbejdssteder inden for kulturerhvervene sammenlignet med de øvrige regioner. 47 pct. af de knap 21.700 arbejdssteder inden for kulturerhvervene ligger i Hovedstadsregionen.

Tabeller i Statistikbanken


Øgede kommunale bevillinger til idræt

31. august 2015

Graf

De offentlige kulturbevillinger i 2015 udgør i alt 23,7 mia. kr., en stigning i forhold til 2014, hvor bevillingerne var på 23,1 mia. kr. Øgede kommunale bevillinger til idræt steg med 263 mio. kr. i 2015 svarende til 7 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Færre ledige blandt nye arkitekter og designere

24. juni 2015

Graf

Ledigheden er faldet fra 14,4 pct. i 2011 til 12,3 pct. i 2014 blandt dem, som har afsluttet en kunstnerisk eller kulturel uddannelse de seneste ti år og især blandt dimittender fra arkitekt- og designskolerne.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt

Børn og kultur

Børn og kultur samler statistikken om børns kulturvaner og kulturforbrug.

Børn og kultur

Få overblik over data om Danmark og danskerne


Kursus - Danmark og danskerne

Kursusoversigt

Optimér din brug af Statistikbank­en


Kursus - Statistikbanken videregående

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Henrik Huusom