Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Informationssamfundet

Statistikken om informationssamfundet er dækket af to undersøgelser: "It-anvendelse i befolkningen" og "It-anvendelse i virksomheder". Dertil kommer undersøgelsen "It-udgifter i danske virksomheder".

Introduktion

Ældre med it og barn med avis - Informationssamfundet - Danmarks Statistik

Danmark er et informationssamfund. Digital behandling af information har fået en central placering i alle dele af samfundet, muliggjort ved nye teknologier og standarder. It er en afgørende drivkraft for produktivitet og innovation, men spiller også en stor rolle i det sociale liv.

Disse aspekter behandles i statistikkerne og publikationerne om informationssamfundet. Statistikkerne afspejler den løbende teknologiske udvikling, og årligt sker der store udskiftninger i indholdet.

Statistikkerne er EU-harmoniserede, hvorfor der er mulighed for internationale sammenligninger.

Statistikken "It-anvendelse i den offentlige sektor" laves ikke mere. Den udkom sidste gang den 29. februar 2012.

Se også statistikken It-udgifter i virksomheder

samt statistikken It-servicevirksomhed.

Nyt

Seneste nyt om Informationssamfundet

Især kvinder tjekker sundhed digitalt

25. oktober 2016

Graf

Digitaliseringen og udbredelsen af internetbrug gør, at stadig flere aktiviteter udføres online. Sundhedsrelaterede aktiviteter på internettet er endnu et eksempel på et område i stærk vækst.

Tabeller i Statistikbanken


Virksomhedernes e-salg stiger støt

1. september 2016

Graf

E-salg udgør en støt stigende andel af omsætningen i virksomheder med mindst ti ansatte. I 2012 var andelen 16. pct., og i 2015 steg den til 23 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Kvinders internetkøb haler ind på mænds

14. juni 2016

Graf

Siden 2009 er der kommet ca. 660.000 flere digitale købere blandt de 16-89-årige danskere. For fem år siden var det 62 pct. af kvinderne mod 69 pct. af mændene, der handlede på nettet, Andelen er 77 pct. for begge køn i 2016.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen

Publikationen har til formål at undersøge udbredelsen af energirigtig adfærd i forbindelse med borgernes brug af it.

Bruger vi mere strøm end nødvendigt, når vi bruger computeren? Tager vi hensyn til miljøet, og vælger vi miljøvenlige produkter, når vi køber nyt it-udstyr?

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

I publikationen belyses danskernes brug af it og internet i bred forstand. Men mere specifikke emner , såsom digital kommunikation med det offentlige og danskernes indkøbsvaner ved e-handel, adresseres også.Læs mere

Danske virksomheders brug af it

Publikationen analyserer virksomhedernes it-anvendelse i bred forstand: it-systemer, netværk, bredbånd, elektronisk handel, e-læring og meget andet.

Danske virksomheders brug af it 2011 er baseret på svarene fra omkring 4.000 virksomheder med mindst ti ansatte.

Flere virksomheder bruger videomøder
En af de mange interessante konklusioner i publikationen er, at stadig flere virksomheder vælger at skifte transporten ud med fladskærm og videolink, når der skal holdes møder.

I 2011 anvendte 18 pct. af alle virksomheder videomøder mod 14 pct. i 2010. Det er især inden for branchen information og kommunikation og i virksomheder med over 100 ansatte, videomøder er populære.

Læs mere

It-anvendelse i den offentlige sektor

Publikationen belyser den offentlige sektors it-anvendelse i bred forstand ud fra en undersøgelse besvaret af it-ansvarlige i stat, regioner og kommuner.

Undersøgelsen måler såvel den offentlige sektors brug af it i kontakten med borgere og virksomheder som myndighedernes interne anvendelse af it. Den viser omfanget og betydningen af digitalisering, men også barriererne.

Læs mere