Brug af cookies

OK

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der anvendes cookies som vi og vores partnere benytter til statistik og til at optimere hjemmesiden.

Læs mere om cookies

Globalisering

Økonomisk globalisering indebærer øget integration af og afhængighed mellem nationale økonomier på tværs af kloden. Det sker gennem øget samhandel, stigende investeringer og andre former for samarbejde på tværs af landegrænser. Globaliseringen indebærer på erhvervsområdet bl.a., at mange virksomheder indgår i såkaldte ’globale værdikæder’, hvor aktiviteter som forskning/udvikling, produktion og salg i stigende omfang splittes op og organiseres på tværs af lande og virksomheder. Danmarks Statistik offentliggør flere statistikker om globalisering og deltager aktivt i det internationale arbejde med at forbedre den statistiske dækning af området.

Globalisering - illustration af klode og arbejdende menneskerTraditionelt har den officielle statistikproduktion været fokuseret på at måle indenlandske aktiviteter - med udenrigshandels- og betalingsbalancestatistik som de klassiske undtagelser (se fx udenrigshandel). Der findes i dag også officielle statistikker, der belyser globaliseringen af erhvervslivet. Det gælder de årlige statistikker over udenlandske firmaer i Danmark og danske datterselskaber i udlandet samt undersøgelser af international outsourcing.

På internationalt plan er der stort fokus på globale værdikæder og den økonomiske globalisering af i relation til erhvervslivet. På europæisk plan er der i Eurostat regi lavet analyser af outsourcing i en række europæiske lande, og der er udviklet og offentliggjort globaliseringsindikatorer (se links til højre på siden).

Som en del af udviklingsarbejdet søger Danmarks Statistik aktivt at fremme udnyttelsen af koblede mikro data for at opnå en bedre belysning af globaliseringen gennem en bedre udnyttelse af eksisterende data. Det har bl.a. ført til ny viden om eksporterende virksomheder i de nordiske lande (se publikation for Nordisk Ministerråd under fanen Publikationer). Senest er tilgangen anvendt i udarbejdelsen af Danske virksomheder i en globaliseret verden, temaartiklen i Statistisk Tiårsoversigt 2014 (dst.dk/tiaar).

Udenlandske firmaer i Danmark

Statistikken om udenlandsk ejede firmaer i Danmark giver en generel, statistisk basisviden om de udenlandske firmaers betydning i Danmark.

Danske datterselskaber i udlandet

Statistikken om danske datterselskaber i udlandet belyser det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet gennem deres kontrollerede datterselskaber, målt ved antal ansatte samt branche.

Outsourcing

Danmarks Statistik gennemførte i 2012 en undersøgelse af danske virksomheders internationale organisering og outsourcing i perioden 2009-2011. Undersøgelsen dækker alle virksomheder med 50 eller flere ansatte inden for de private byerhverv, inklusive den finansielle sektor. Undersøgelsen er en del af et større europæiske arbejde, delvist finansieret af Eurostat, med at belyse globale værdikæder og international sourcing, og undersøgelsen er gennemført af i alt 14 nationale statistikkontorer. Danmarks Statistik har koordineret udviklingen af spørgeskemaets indhold og gennemførelsen af undersøgelsen i Europa.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik
layoutgrafik
Publikationer
layoutgrafik

Seneste nyt om Globalisering

De tusind største virksomheder beskæftiger 50 pct.
21. september 2016
I 2014 udgjorde de tusind største virksomheder i Danmark, såvel koncerner som enkeltstående firmaer målt på antal ansatte, 1 pct. af alle virksomheder, men beskæftigede 50 pct. af alle privatansatte.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Hver femte er ansat i et udenlandsk ejet firma
13. september 2016
19 pct. af lønmodtagerne i den private sektor var i 2014 ansat i et udenlandsk ejet firma. Det er den samme andel som i 2013.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Stor fremgang for dansk-ejet industri i udlandet
21. marts 2016
I perioden 2010-2014 steg antallet af ansatte i danske datterselskaber i udlandet inden for industri mv. med 18 pct. Dansk-ejede industrivirksomheder i udlandet voksede samtidig med, at industribeskæftigelsen i Danmark faldt.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Dansk erhvervsliv i den globale økonomi
19. december 2013
Dansk erhvervsliv er blandt de mere internationaliserede i Europa, når der ses på hvor mange, der arbejder i et udenlandsk ejet firma. Det fremgår af et nyt sæt harmoniserede EU indikatorer for økonomisk globalisering.
Dansk erhvervsliv i den globale økonomi


Tidligere Nyt
Kommende Nyt

Krise i Sydeuropa ramte Danmark hårdt

Analyse: Danske eksportvirksomheder og den økonomiske krise i Sydeuropa

Denne analyse undersøger, hvordan krise i Sydeuropa påvirkede den danske økonomi.

Statistiske Efterretninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Bliv fortrolig med fakta om erhvervslivet


Kursus - Erhvervsstatistik