Brug af cookies

OK

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der anvendes cookies som vi og vores partnere benytter til statistik og til at optimere hjemmesiden.

Læs mere om cookies

Globalisering

Økonomisk globalisering indebærer øget integration af og afhængighed mellem nationale økonomier på tværs af kloden. Det sker gennem øget samhandel, stigende investeringer og andre former for samarbejde på tværs af landegrænser. Globaliseringen indebærer på erhvervsområdet bl.a., at mange virksomheder indgår i såkaldte ’globale værdikæder’, hvor aktiviteter som forskning/udvikling, produktion og salg i stigende omfang splittes op og organiseres på tværs af lande og virksomheder. Danmarks Statistik offentliggør flere statistikker om globalisering og deltager aktivt i det internationale arbejde med at forbedre den statistiske dækning af området.

Globalisering - illustration af klode og arbejdende menneskerTraditionelt har den officielle statistikproduktion været fokuseret på at måle indenlandske aktiviteter - med udenrigshandels- og betalingsbalancestatistik som de klassiske undtagelser (se fx udenrigshandel). Der findes i dag også officielle statistikker, der belyser globaliseringen af erhvervslivet. Det gælder de årlige statistikker over udenlandske firmaer i Danmark og danske datterselskaber i udlandet samt undersøgelser af international outsourcing.

På internationalt plan er der stort fokus på globale værdikæder og den økonomiske globalisering af i relation til erhvervslivet. På europæisk plan er der i Eurostat regi lavet analyser af outsourcing i en række europæiske lande, og der er udviklet og offentliggjort globaliseringsindikatorer (se links til højre på siden).

Som en del af udviklingsarbejdet søger Danmarks Statistik aktivt at fremme udnyttelsen af koblede mikro data for at opnå en bedre belysning af globaliseringen gennem en bedre udnyttelse af eksisterende data. Det har bl.a. ført til ny viden om eksporterende virksomheder i de nordiske lande (se publikation for Nordisk Ministerråd under fanen Publikationer). Senest er tilgangen anvendt i udarbejdelsen af Danske virksomheder i en globaliseret verden, temaartiklen i Statistisk Tiårsoversigt 2014 (dst.dk/tiaar).

Udenlandske firmaer i Danmark

Statistikken om udenlandsk ejede firmaer i Danmark giver en generel, statistisk basisviden om de udenlandske firmaers betydning i Danmark.

Danske datterselskaber i udlandet

Statistikken om danske datterselskaber i udlandet belyser det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet gennem deres kontrollerede datterselskaber, målt ved antal ansatte samt branche.

Outsourcing

Danmarks Statistik gennemførte i 2012 en undersøgelse af danske virksomheders internationale organisering og outsourcing i perioden 2009-2011. Undersøgelsen dækker alle virksomheder med 50 eller flere ansatte inden for de private byerhverv, inklusive den finansielle sektor. Undersøgelsen er en del af et større europæiske arbejde, delvist finansieret af Eurostat, med at belyse globale værdikæder og international sourcing, og undersøgelsen er gennemført af i alt 14 nationale statistikkontorer. Danmarks Statistik har koordineret udviklingen af spørgeskemaets indhold og gennemførelsen af undersøgelsen i Europa.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik
layoutgrafik
Publikationer
layoutgrafik

Seneste nyt om Globalisering

Stor fremgang for dansk-ejet industri i udlandet
21. marts 2016
I perioden 2010-2014 steg antallet af ansatte i danske datterselskaber i udlandet inden for industri mv. med 18 pct. Dansk-ejede industrivirksomheder i udlandet voksede samtidig med, at industribeskæftigelsen i Danmark faldt.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Syv ud af ti privatansatte arbejder i koncerner
30. oktober 2015
I 2013 var der næsten 34.000 koncerner i Danmark. De beskæftigede i alt 774.500 ansatte omregnet til fuld tid eller 71 pct. af alle privatansatte. De store koncerner med flere end 100 fuldtidsansatte udgjorde kun 3 pct.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Færre ansatte i udenlandsk ejede firmaer
11. september 2015
De udenlandsk ejede firmaers andel af de ansatte i den private sektor er faldet med 1 procentpoint i 2013, svarende til 5.000. Andelen udgjorde 19 pct. af de ansatte i den private sektor i 2013.
Graf thumbnail - Klik for større udgave

Dansk erhvervsliv i den globale økonomi
19. december 2013
Dansk erhvervsliv er blandt de mere internationaliserede i Europa, når der ses på hvor mange, der arbejder i et udenlandsk ejet firma. Det fremgår af et nyt sæt harmoniserede EU indikatorer for økonomisk globalisering.
Dansk erhvervsliv i den globale økonomi


Tidligere Nyt
Kommende Nyt

Krise i Sydeuropa ramte Danmark hårdt

Analyse: Danske eksportvirksomheder og den økonomiske krise i Sydeuropa

Denne analyse undersøger, hvordan krise i Sydeuropa påvirkede den danske økonomi.

Statistiske Efterretninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Bliv fortrolig med fakta om erhvervslivet


Kursus - Erhvervsstatistik