Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Grønt national­regnskab

I årene 2015-2017 bliver der for første gang udarbejdet et samlet grønt nationalregnskab for Danmark. Det grønne nationalregnskab er en fælles betegnelse for et system af delregnskaber for miljø og økonomi, der opstilles i tilknytning til det traditionelle nationalregnskab og følger internationale retningslinjer udarbejdet af FN.

Introduktion

Det grønne nationalregnskab supplerer det traditionelle nationalregnskab og giver et bredere og mere dækkende billede af såvel den økonomiske som miljømæssige udvikling. Et fuldt udviklet grønt nationalregnskab er et redskab, der kan indgå i vurderinger og analyser af, om samfundsudviklingen er bæredygtig. Læs mere om det grønne nationalregnskab, dets elementer og internationale tråde på www.dst.dk/groentnr

Allerede nu offentliggør Danmarks Statistik delregnskaber for mange områder inden for det grønne nationalregnskab, mens det udbygges med de øvrige områder frem til 2017. I 2015 og 2016 blev det grønne nationalregnskab udvidet med regnskaber for vand og spildevand samt regnskaber for olie- og gasreserver. I 2017 følger nye opgørelser af naturressourcer for arealdække og arealanvendelse samt skov og fisk.
Nyt

Seneste nyt om Grønt nationalregnskab

Stigende udledning af drivhusgasser i 2016

20. september 2017

Graf

For første gang i ni år steg udslippet af drivhusgasser i 2016. Udslippet fra alle danske økonomiske aktiviteter, der bidrager til BNP, steg 4,1 pct. i 2016 i forhold til året før.

Tabeller i Statistikbanken


Mindre affald sendes til forbrænding

16. august 2017

Graf

Fra 2011 til 2015 er mængden af husholdningsaffald til forbrænding faldet fra 2,0 mio. ton til 1,7 mio. ton. Erhvervene sender også mindre affald til forbrænding: 1,3 mio. ton i 2015 mod 1,4 mio. ton i 2011.

Tabeller i Statistikbanken


Hver familie betaler 17.700 kr. i grønne afgifter

27. juni 2017

Graf

Hver familie i Danmark betalte i gennemsnit 17.700 kr. i grønne afgifter i 2016, og de danske husholdninger betalte dermed i alt 47,0 mia. kr. i grønne afgifter.

Tabeller i Statistikbanken


Energiintensiteten steg i 2016

16. juni 2017

Graf

For dansk økonomi som helhed er energiintensiteten steget med 2,9 pct. fra 2015 til 2016. En stigning i energiintensiteten betyder, at vi bruger mere energi pr. krone BNP vi producerer.

Tabeller i Statistikbanken


Københavnerne har mindst plads til hus og have

16. maj 2017

Graf

Der er stor forskel på hvor meget plads vi bor på i forskellige landsdele. I Byen København optager hver indbygger i gennemsnit kun 54 m2 areal til boligformål, mens bornholmerne kan brede sig på mest plads med 808 m2.

Tabeller i Statistikbanken


Vestjylland byder på mest natur pr. indbygger

6. februar 2017

Graf

I Vestjylland er der mere end 4.000 m2 natur pr. indbygger i form af både skov og lysåbne naturtyper, som hede og klitter, enge og moser. For skov alene er det dog bornholmerne, der har mest, næsten 3.000 m2 pr. indbygger.

Tabeller i Statistikbanken


De offentlige udgifter til miljøbeskyttelse falder

14. december 2016

Graf

Udgifterne til miljøbeskyttelse faldt med 11,5 pct. eller 3,8 mia. kr. fra 2013 til 2015. Det største fald skete mellem 2013 og 2014 og var på 3,0 mia. kr., som svarer til et fald på 9,1 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Husholdninger betaler 80 pct. af vandafgift

6. december 2016

Graf

Husholdninger betalte 1,3 mia. kr. i vandafgift til staten i 2015. Det svarer til 80 pct. af den samlede afgift på ledningsført vand. Husholdningerne aftog kun 60 pct. af drikkevandet leveret fra vandforsyningsbranchen.

Tabeller i Statistikbanken


Mange erhverv bidrager til grøn omstilling

26. oktober 2016

Graf

Omsætningen af markedsbaserede grønne varer og tjenester er opgjort til 192 mia. kr. for 2015 med 71 pct. relateret til ressourcebesparelse og 29 pct. til miljøbeskyttelsesformål.

Tabeller i Statistikbanken


Nye biler kører 7,5 km længere pr. liter end i 2006

13. september 2016

Graf

I de seneste ti år har danskerne fået mange flere små biler, flere kører på diesel, og rigtig mange leaser. Disse faktorer har sammen med ny teknik været med til at ændre de nye bilers gennemsnitlige energieffektivitet.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Grønne varer og tjenester

Grønne varer og tjenester er ikke bare produkter, der er direkte miljøbeskyttende, men også produkter, som betyder reduktion i miljøbelastende forbrug af naturressourcer. Det er med andre ord alt lige fra termostater og isoleringsmaterialer til rådgivning om spildevandshåndtering og optimering af energiforbrug.Læs mere

Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP

Temapublikationen Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP - metoder og muligheder sætter fokus på behovet for at gå ud over det traditionelle nationalregnskab og inddrage miljøet.

Publikationen behandler de muligheder og usikkerheder, som er forbundet med at lave et grønt nationalregnskab og beregne et grønt BNP.

Læs mere

Greenhouse Gas Emissions from the Danish Economy

Temapublikationen handler om udslippet af drivhusgasser fra dansk økonomi og findes kun på engelsk. Den er baseret på Danmarks Statistiks miljøregnskab.

Læs mere

Se faglig debat på Christiansborg 26. april 2017 om Danmarks grønne nationalregnskab

Se debatten

Præsentationer:

Cirkulær økonomi og det grønne nationalregnskab

Artikel fra håndbogen "Klimaledelse"

Grønt national­regnskab


Grønne varer og tjenester 2013

Er udviklingen bæredygtig? Danmark får et grønt nationalregnskab i 2015-2017.

Læs om det grønne nationalregnskab

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement