Medlemmer af Folkekirken

Statistikken indeholder oplysninger om befolkningens folkekirkemedlemskab, køn og alder. Desuden findes der oplysninger om ind- og udmeldelser af folkekirken samt antal fødte og døde. Alle oplysninger findes for sogne, provstier og stifter.

Grundlaget for statistikken er data fra CPR.

Statistikken opgøres hvert kvartal og offentliggøres i midten af februar, maj, august og november måned.

layoutgrafik
Hovedtal
layoutgrafik
layoutgrafik
Dokumentation
layoutgrafik