Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Fødsler

Hvor mange børn bliver der født om året? Hvornår på året bliver der født flest børn? Hvor gamle er mødrene, når de får børn? Fra hvilke land bliver der adopteret flest børn? Disse spørgsmål – og mange flere – kan du få svar på her.

Nyt

Seneste nyt om Fødsler

10.200 personer i Danmark har oprindelse i USA

8. november 2016

Graf

Der bor 9.480 indvandrere og 734 efterkommere i Danmark med oprindelse i USA. Antallet af indvandrere med oprindelse i USA er stigende, men varierer fra kvartal til kvartal i takt med studiestart og afslutning.

Tabeller i Statistikbanken


Antallet af fremmedadoptioner er faldet

20. september 2016

Graf

Kun 107 børn blev i 2015 adopteret til forældre, de ikke kendte i forvejen, mod 139 børn i 2014. I 2009, som de seneste offentliggjorte adoptionstal er fra, blev 464 børn adopteret ved såkaldt anonym fremmedadoption.

Tabeller i Statistikbanken


Fertiliteten højest i Solrød og lavest i Gentofte

22. februar 2016

Graf

Den samlede fertilitet i Solrød var 2,29 levendefødt barn pr. kvinde i 2015, mens den i Gentofte kun var 1,57 levendefødt barn pr. kvinde.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Befolkningens udvikling

Publikationen belyser alle demografiske forhold, som har betydning for udviklingen i befolkningen. Blandt andet fødsler, dødsfald, indgåede og opløste ægteskaber, flytninger, vandringer og aborter.

Publikationen viser også befolkningens sammensætning både på person-, familie- og husstandsniveau, inkl. den del af befolkningen, der har udenlandsk oprindelse.Læs mere

 

Ekstramateriale til publikationen "Befolkningens udvikling"

Fra 2010 er opgørelsesmetoden for ægteskabsopløsningstavlerne i Befolkningens udvikling ændret. Opløsningstavlerne er derfor delt op i regneark for viede par for 1950-1965 og for 1970-2005, som er dannet på henholdsvis gammel og ny metode. Beskrivelsen af den nye metode, samt forskelle til den gamle kan læses i "Beskrivelse af ægteskabsopløsningstavler".


Få overblik over data om Danmark og danskerne


Kursus - Danmark og danskerne

Kursusoversigt

Bliv fortrolig med Statistikbank­en


Kusus - Statistikbanken grundlæggende

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Dorthe Larsen