Fødsler og adoptioner

Hvor mange børn bliver der født om året? Hvornår på året bliver der født flest børn? Hvor gamle er mødrene, når de får børn? Fra hvilke land bliver der adopteret flest børn? Disse spørgsmål – og mange flere – kan du få svar på her.

 

Fødsler

Antallet af fødte varierer fra år til år. Det er dels afhængigt af antallet af kvinder i de fødedygtige aldre og dels af deres fertilitet. 1946 er det år, hvor flest nyfødte kom til verdenen – nemlig 96.111. I 1983 blev der født 50.822, og er dermed det år, hvor færrest børn blev født.

Fertilitet

Fertilitetskvotienter angiver det antal børn som 1.000 kvinder har fået i et givent år. På denne måde er det mere sikkert at sammenligne tallene årene imellem, da antal fødte sættes i forhold til antal kvinder i samme aldersklasse.

Adoptioner

Statistikken over adoptioner kan opdeles i stedbarnsadoptioner, anonym fremmedadoption samt andre adoptioner. Seks ud af ti adoptioner er stedbarnsadoptioner, hvilket vil sige, at den ene ægtefælle adopterer den anden ægtefælles barn. I ca. halvdelen af stedbarnsadoptionerne er barnet 18 år eller derover.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik
layoutgrafik
Publikationer
layoutgrafik

Seneste nyt om Fødsler og Adoptioner

Færre døde i årets tre første måneder
13. maj 2014
I første kvartal døde 13.173 personer, hvilket er et fald på 13,1 pct. i forhold til samme kvartal året før. Det er laveste antal døde for et første kvartal siden 1977. Faldet kunne ses i både januar, februar og marts.
Fødte og døde på kvartaler

Laveste fertilitet i 24 år
18. februar 2014
Fra 2012 til 2013 faldt den samlede fertilitet pr. kvinde fra 1,73 til 1,67. Det nuværende niveau er dermed det laveste siden 1989.
Samlet fertilitet pr. kvinde

Etiopien er nu det mest almindelige adoptionsland
20. juni 2011
Blandt udenlandskfødte børn blev der i 2009 adopteret flest fra Etiopien. Adoptivbørn født i Kina har ellers i årene 2000-2008 præget billedet, men er nu kommet ned på andenpladsen.
Adoption af børn født i udlandet. 2009


Tidligere Nyt
Kommende Nyt