Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Landbrug, gartneri og skovbrug

Landbruget fylder meget i Danmark, der traditionelt har været et landbrugsland. Selv om både industri og serviceerhverv i dag har større økonomisk betydning, er landbruget stadig en betydningsfuld sektor i det danske samfund.

Introduktion

Mens landbrugets samfundsøkonomiske betydning i en årrække har været faldende i forhold til de øvrige sektorer, er erhvervets produktion dog steget – både opgjort i mængden af kød, mælk, korn osv. og i værdien af disse produkter.

Ud over landbruget omfatter statistikkerne også gartneri og skovbrug. Samlet set kaldes de tre erhverv for den primære jordbrugsproduktion.

Se også:
De øvrige fødevareerhverv, fiskeri og akvakultur
forbrug af fødevarer, der opgøres som en del af den samlede forbrugsstatistik

Nyt

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og Skovbrug

Svinebestand ligger stabilt omkring 12,5 mio. svin

8. august 2017

Graf

Den samlede svinebestand i Danmark var 0,2 pct. lavere 1. juli 2017 end 1. april 2017, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Den stort set uændrede bestand dækker dog over ændringer i sammensætningen.

Tabeller i Statistikbanken


Langt de fleste malkekøer er i Syd- og Vestjylland

28. juli 2017

Graf

I Syd- og Vestjylland kan man finde 60 pct. af malkekøerne i Danmark. Området husede 30. juni 2017 340.000 malkekøer ud af en total bestand på 570.000 malkekøer.

Tabeller i Statistikbanken


Næsten to tredjedele af Danmarks areal er landbrug

19. juli 2017

Graf

Danmark er et landbrugsland. Trods landbrugets aftagende betydning for dansk økonomi er 62 pct. af vores land i 2017 opdyrket med landbrugsafgrøder, hvoraf korn udgør 54 pct. efterfulgt af græs og grønfoder med 28 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Få lyspunkter i landbrugets regnskaber 2016

11. juli 2017

Graf

Driftsresultatet for heltidslandbrug steg med 80.000 kr. til 261.000 kr. pr. bedrift i 2016 baseret på foreløbige tal. Driftsresultatet er som for 2014 og 2015 fortsat mindre end den beregnede aflønning af landmandsfamilien.

Tabeller i Statistikbanken


Det går bedre med landbrugets økonomi

23. juni 2017

Graf

Landbrugets bruttofaktorindkomst for 2016 er foreløbigt opgjort til 21,2 mia. kr. Det er en stigning på 0,9 mia. kr. - eller 4,2 pct. - i forhold til 2015.

Tabeller i Statistikbanken


Traditionel ejerform dominerer i dansk landbrug

22. maj 2017

Graf

I det danske landbrug er enkeltmandsvirksomheder den klart dominerende virksomhedsform. I 2016 blev 86 pct. af alle landbrugsbedrifter drevet som enkeltmandsvirksomheder.

Tabeller i Statistikbanken


Produktionen af mælk er steget

19. maj 2017

Graf

Den samlede mælkeproduktion i første kvartal 2017 var 1.317 mio. kg mælk, hvilket er en stigning på 3,3 pct. i forhold til fjerde kvartal 2016. Dog er det et fald på 3,8 pct. i forhold til første kvartal 2016.

Tabeller i Statistikbanken


Jordbrugets bytteforhold forbedret

19. maj 2017

Graf

Jordbrugets bytteforhold er forbedret med 2 procentpoint i første kvartal 2017 i forhold til fjerde kvartal 2016, men er fortsat på et lavt niveau.

Tabeller i Statistikbanken


Økologisk frugt og grønt buldrer frem

10. maj 2017

Graf

Salget af økologisk frugt og grøntsager fortsætter den kraftige vækst og nåede med en stigning på 26 pct. op på 2,3 mia. kr. i 2016. Frugt og grøntsager var tæt på at indhente mælk, ost og æg som den største varegruppe.

Tabeller i Statistikbanken


Rekordstort udbud trækker kornpriserne ned

15. februar 2017

Graf

Kapitelstaksterne, som er de gennemsnitlige kornpriser fra høst til slutningen af året, faldt med 14 pct. for byg og 9 pct. for hvede, i forhold til 2015. Prisen er under 2010-niveau, men over 2009-niveau.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Regnskabsstatistik for jordbrug

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt landbrug, økologisk landbrug og gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri.Læs mere

 

Landbrug

Publikationen samler de statistiske opgørelser inden for landbrug, gartneri og skovbrug.

Landbrug 2011 gennemgår bl.a. antallet af landbrugsbedrifter, bedrifternes arealanvendelse, husdyrhold, arbejdskraft og produktionsmetoder.

Læs mere

 

Økonomien i landbrugets produktionsgrene

Publikationen giver et overblik over landbrugets økonomi, fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer.Læs mere

 

Se også: Publikation: Jordbrugets prisforhold

Se også: Statistiske Efterretninger for landbrug og fiskeri (mod betaling)

Grønt national­regnskab


Grønne varer og tjenester 2013

Er udviklingen bæredygtig? Danmark får et grønt nationalregnskab i 2015-2017.

Læs om det grønne nationalregnskab

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Henrik Bolding Pedersen