Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Landbrug, gartneri og skovbrug

Landbruget fylder meget i Danmark, der traditionelt har været et landbrugsland. Selv om både industri og serviceerhverv i dag har større økonomisk betydning, er landbruget stadig en betydningsfuld sektor i det danske samfund.

Introduktion

Mens landbrugets samfundsøkonomiske betydning i en årrække har været faldende i forhold til de øvrige sektorer, er erhvervets produktion dog steget – både opgjort i mængden af kød, mælk, korn osv. og i værdien af disse produkter.

Ud over landbruget omfatter statistikkerne også gartneri og skovbrug. Samlet set kaldes de tre erhverv for den primære jordbrugsproduktion.

Se også:
De øvrige fødevareerhverv, fiskeri og akvakultur
forbrug af fødevarer, der opgøres som en del af den samlede forbrugsstatistik

Nyt

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og Skovbrug

Mælk og svin forbedrer jordbrugets bytteforhold

1. marts 2017

Graf

Jordbrugets bytteforhold er forbedret med 2 procentpoint i fjerde kvartal 2016 i forhold til tredje kvartal. Bytteforholdet er nu forbedret to kvartaler i træk.

Tabeller i Statistikbanken


Laveste antal slagtninger af økologisk kvæg i ti år

22. februar 2017

Graf

Der blev slagtet 17.657 økologiske kvæg i 2016, hvoraf de 13.970 var køer. Det er et fald på hhv. 4,5 pct. og 1,8 pct. i forhold til 2015, og er det laveste antal slagtninger af økologisk kvæg i ti år.

Tabeller i Statistikbanken


Rekordstort udbud trækker kornpriserne ned

15. februar 2017

Graf

Kapitelstaksterne, som er de gennemsnitlige kornpriser fra høst til slutningen af året, faldt med 14 pct. for byg og 9 pct. for hvede, i forhold til 2015. Prisen er under 2010-niveau, men over 2009-niveau.

Tabeller i Statistikbanken


Danmark har 12,3 mio. svin

8. februar 2017

Graf

Den samlede svinebestand i Danmark var 1,4 pct. højere 1. januar 2017 end 1. oktober 2016, når der korrigeres for normale sæsonudsving. I faktiske tal var bestanden 12,3 mio. svin - 3,3 pct. færre end 1. januar 2016.

Tabeller i Statistikbanken


Bestanden af malkekøer falder

26. januar 2017

Graf

Der var 565.000 malkekøer 31. december 2016, hvilket er et fald på 1,0 pct. eller 6.000 stk. i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Tabeller i Statistikbanken


Import af økologisk frugt og grønt stiger meget

7. december 2016

Graf

Den danske eksport af økologiske varer steg mærkbart med 15 pct. fra 2014 til 2015 men kunne dog ikke følge med importen, som steg med 24 pct. Det er især frugt og grøntsager samt foder, som importeres.

Tabeller i Statistikbanken


Økologien klarede sig godt i 2015

2. december 2016

Graf

I de fleste produktionsgrene, hvor lønningsevnen for økologisk produktion kan sammenlignes med konventionel produktion, kom økologien ud på toppen i 2015. Det gjorde sig gældende for malkekøer, slagtesvin, korn og grøntsager.

Tabeller i Statistikbanken


Fald i årets høstudbytte

24. november 2016

Graf

Landmændene høstede 9,1 mio. tons korn i 2016, hvilket er 9 pct. mindre end sidste år. Dermed er kornproduktionen tilbage på tidligere års niveau efter to gode år i 2014 og 2015. Tilbagegangen skyldes ikke mindst vinterhvede,

Tabeller i Statistikbanken


Produktion af energitræ stiger

1. november 2016

Graf

Hugsten i de danske skove er steget med 3 pct. i 2015 sammenlignet med 2014. Stigningen kan henføres til en større produktion af energitræ, som er steget med 11 pct. eller 0,2 mio. m3.

Tabeller i Statistikbanken


Jordbrugets gæld nedbragt med 9 mia. kr.

24. oktober 2016

Graf

Kontantværdien af jordbrugets samlede gæld ultimo 2015 er opgjort til 343 mia. kr. Gælden er dermed faldet med 2,7 pct. i forhold til 2014.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Regnskabsstatistik for jordbrug

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt landbrug, økologisk landbrug og gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri.Læs mere

 

Landbrug

Publikationen samler de statistiske opgørelser inden for landbrug, gartneri og skovbrug.

Landbrug 2011 gennemgår bl.a. antallet af landbrugsbedrifter, bedrifternes arealanvendelse, husdyrhold, arbejdskraft og produktionsmetoder.

Læs mere

 

Økonomien i landbrugets produktionsgrene

Publikationen giver et overblik over landbrugets økonomi, fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer.Læs mere

 

Se også: Publikation: Jordbrugets prisforhold

Se også: Statistiske Efterretninger for landbrug og fiskeri (mod betaling)