Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Landbrug, gartneri og skovbrug

Landbruget fylder meget i Danmark, der traditionelt har været et landbrugsland. Selv om både industri og serviceerhverv i dag har større økonomisk betydning, er landbruget stadig en betydningsfuld sektor i det danske samfund.

Introduktion

Mens landbrugets samfundsøkonomiske betydning i en årrække har været faldende i forhold til de øvrige sektorer, er erhvervets produktion dog steget – både opgjort i mængden af kød, mælk, korn osv. og i værdien af disse produkter.

Ud over landbruget omfatter statistikkerne også gartneri og skovbrug. Samlet set kaldes de tre erhverv for den primære jordbrugsproduktion.

Se også:
De øvrige fødevareerhverv, fiskeri og akvakultur
forbrug af fødevarer, der opgøres som en del af den samlede forbrugsstatistik

Nyt

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og Skovbrug

Fortsat negative nettoinvesteringer i jordbruget

17. november 2017

Graf

I 2016 var investeringerne i jordbruget for ottende år i træk lavere end afskrivningerne - og endnu lavere end i 2015. Faldet i investeringer er sket samtidig med, at indtjeningen i jordbruget steg i 2016.

Tabeller i Statistikbanken


Landmænd vælger rentetilpasningslån

17. november 2017

Graf

Kontantværdien af jordbrugets samlede gæld ultimo 2016 er opgjort til 353 mia. kr. Gælden er dermed steget med 2,9 pct. i forhold til 2015. Indtjeningen i jordbruget steg fra 2015 til 2016, alligevel steg jordbrugets gæld.

Tabeller i Statistikbanken


Bedste resultat for gartnerierne nogensinde

27. oktober 2017

Graf

Heltidsgartnerierne fik i gns. et driftsresultat på 688.000 kr. i 2016, hvilket er det hidtil bedste samlede resultat for gartnerierne. Gartnerier med potteplanter havde i 2016 et gnstl. driftsresultat på 785.000 kr.

Tabeller i Statistikbanken


Økonomisk succes for økologiske landmænd

27. oktober 2017

Graf

Samlet set steg driftsresultatet for de økologiske heltidsbedrifter for syvende år i træk og endte i 2016 på 973.000 kr. - en stigning på 351.000 kr. i forhold til året før.

Tabeller i Statistikbanken


Satellit-teknologi vinder frem hos unge landmænd

28. september 2017

Graf

Mere end hver 6. landmand bruger traktor eller mejetærsker med præcisionsstyring. Der er tale om GPS, som gør det muligt at styre maskinerne med en præcision på 1-2 cm ved hjælp af såkaldte RTK-signaler.

Tabeller i Statistikbanken


Økologisalg til storkøkkener har rundet 2 mia. kr.

28. august 2017

Graf

Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice fortsatte den stejle stigning og endte på 2 mia. kr. i 2016. Det er 21 pct. højere end salget i 2015.

Tabeller i Statistikbanken


Eksporten af svin steg - slagtningerne faldt

18. august 2017

Graf

Der blev slagtet 4,1 mio. svin og eksporteret 3,5 mio. levende svin i andet kvartal 2017. For svineslagtninger er der tale om et fald på 2,8 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Tabeller i Statistikbanken


Bedre priser på svin og mælk styrker bytteforhold

18. august 2017

Graf

Jordbrugets bytteforhold steg med 1 procentpoint i andet kvartal 2017 i forhold til første kvartal 2017. I forhold til samme kvartal sidste år er bytteforholdet forbedret med 12,8 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Svinebestand ligger stabilt omkring 12,5 mio. svin

8. august 2017

Graf

Den samlede svinebestand i Danmark var 0,2 pct. lavere 1. juli 2017 end 1. april 2017, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Den stort set uændrede bestand dækker dog over ændringer i sammensætningen.

Tabeller i Statistikbanken


Langt de fleste malkekøer er i Syd- og Vestjylland

28. juli 2017

Graf

I Syd- og Vestjylland kan man finde 60 pct. af malkekøerne i Danmark. Området husede 30. juni 2017 340.000 malkekøer ud af en total bestand på 570.000 malkekøer.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Ejerforholdene i dansk landbrug er under forandring

Antallet af traditionelle landbrug, hvor den enkelte landmand ejer og driver bedriften, har været faldende i en lang årrække, mens antallet af bedrifter med andre virksomhedsformer, såsom selskaber og interessentskaber, har været stigende. Det traditionelle landbrug er dog fortsat den mest almindelige virksomhedsform i dansk landbrug.

Læs mere

De bedste mælkeproducenter har overskud

Selvom mælkeproducenterne i Danmark de seneste par år har været påvirket af faldende mælkepris, dårlig økonomi og høj gæld, har nogle producenter klaret sig godt. I denne analyse undersøges, hvorfor nogle mælkeproducenter på trods af dårlige konjunkturer præsterer overskud, mens andre kører med underskud og plages af lav soliditet.

Læs mere

Publikationer

Regnskabsstatistik for jordbrug 2015

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt landbrug, økologisk landbrug og gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri.Læs mere

 

Landbrug 2011

Publikationen samler de statistiske opgørelser inden for landbrug, gartneri og skovbrug.

Landbrug 2011 gennemgår bl.a. antallet af landbrugsbedrifter, bedrifternes arealanvendelse, husdyrhold, arbejdskraft og produktionsmetoder.

Læs mere

 

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2015

Publikationen giver et overblik over landbrugets økonomi, fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer.Læs mere

 

Se også: Publikation: Jordbrugets prisforhold

Se også: Statistiske Efterretninger for landbrug og fiskeri (mod betaling)

Grønt national­regnskab


Grønne varer og tjenester 2013

Er udviklingen bæredygtig? Danmark får et grønt nationalregnskab i 2015-2017.

Læs om det grønne nationalregnskab

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Henrik Bolding Pedersen