Middellevetid

Middellevetid er det gennemsnitlige antal år, som personer på en given fødselsdag har udsigt til at leve i, hvis deres dødelighed fremover (alder for alder) svarer til det niveau, som er konstateret i den aktuelle periode. Der findes altså en middellevetid svarende til hver aldersklasse.

Kvinder har en højere middellevetid end mænd, forskellen er på ca. 4-5 år.

Statistikken indeholder oplysninger om middellevetider på køn, alder og bopælssted (region, landsdel og kommune).

Statistikken er årlig og offentliggøres i midten af februar måned.

layoutgrafik
Hovedtal
layoutgrafik
layoutgrafik
Dokumentation
layoutgrafik