Dødsfald

Grundlaget for statistikken er data fra CPR om dødsfald for personer, der har bopæl i Danmark på dødstidspunktet.

Statistikken indeholder oplysninger om køn, alder, bopælssted (region og kommune).

En særskilt del af statistikken indeholder også oplysninger om dødsårsager. Disse oplysninger kommer fra Landspatientregisteret.

Statistikken er årlig og offentliggøres i midten af februar måned.

Tidspunktet for offentliggørelse af dødsårsager kan dog variere.

layoutgrafik
Hovedtal
layoutgrafik
layoutgrafik
Dokumentation
layoutgrafik