Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Dødsfald

Grundlaget for statistikken er data fra CPR om dødsfald for personer, der har bopæl i Danmark på dødstidspunktet.

Introduktion

Statistikken indeholder oplysninger om køn, alder, bopælssted (region og kommune).

En særskilt del af statistikken indeholder også oplysninger om dødsårsager. Disse oplysninger kommer fra Dødsårsagsregisteret i Statens Serum Institut.

Statistikken er årlig og offentliggøres i midten af februar måned.

Tidspunktet for offentliggørelse af dødsårsager kan dog variere.

Hovedtal

 

 

 

Relateret indhold i Dødsfald

Dokumentation

Begrebsforklaring

Døde

Statistikken over døde omfatter alle dødsfald blandt personer med bopæl i Danmark, uanset om dødsfaldet indtræffer i Danmark eller i udlandet

Dødelighedsindeks

Mål for dødeligheden i et erhverv i forhold til alle mænd/kvinder i erhverv. Ved beregning er der taget højde for forskellen i aldersdelingen mellem erhvervene.

Dødelighedstavle

En dødstavle er an analyse af befolkningen (eller en befolkningsgruppe), indeholdende antallet af overlevende pr. 100.000, dødshyppigheden og middellevetiden.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Få overblik over data om Danmark og danskerne


Kursus - Danmark og danskerne

Kursusoversigt

Optimér din brug af Statistikbank­en


Kursus - Statistikbanken videregående

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Dorthe Larsen