Boligforhold

Statistikkerne om boligforhold belyser, hvor mange boliger, der er i Danmark. De indeholder oplysninger dels om boligerne fx størrelse, installationsforhold, ejerforhold, udlejningsforhold og dels oplysninger om de personer, der bor i de beboede boliger.

Boliger

Statistikken indeholder oplysninger på om boligernes beliggenhed (kommune), boliganvendelse, opførelsesår, installationsforhold, størrelse, antal værelser, ejerforhold, udlejningsforhold samt husstandsstørrelse.

Beboere

Antallet af beboere er opgjort efter område (kommune), boliganvendelse, udlejningsforhold, alder, køn og husstandstype.
layoutgrafik
Nyt
layoutgrafik

Seneste nyt om Boligforhold

Mange ubeboede boliger på landet
8. april 2014
Næsten hver tredje bolig på Samsø og Læsø var ifølge folkeregistret ikke beboet 1. januar 2014. På Langeland og Ærø var det hver fjerde bolig.
Andel af boliger uden tilmeldte beboere. 1. januar 2014

Markant fald i det påbegyndte boligbyggeri
5. februar 2014
Der har været et stort fald på 25 pct. i det samlede påbegyndte byggeri i fjerde kvartal i forhold til tredje kvartal, når der regnes i samlet etageareal korrigeret for normale sæsonudsving.
Påbegyndt samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret


Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Statistiske Efterretninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.