Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Folketal

Alle personer med lovlig bopæl i Danmark på optællingsdatoen indgår i statistikken. Dette er uanset om man har boet her i mange år eller lige er flyttet hertil.

Introduktion

Statistikken indeholder oplysninger om indbyggernes bopæl (sogn, by, kommune, region, ø), køn, alder, civilstand, fødeland, herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab.

Grundlaget for statistikken er data fra CPR.

De fleste af oplysningerne er kvartalsvise og offentliggøres i midten af februar, maj, august og november måned.

Kun oplysninger om befolkningen fordelt på byer og øer er årlige og offentliggøres i midten af april måned.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Befolkningen primo

Befolkning ved årets begyndelse

Befolkningen ultimo

Befolkning ved årets afslutning

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Krise og uddannelse

Analyse: Den økonomiske krise har betydet flere studerende

Analysen ser på om den økonomiske krise har betydet flere studerende

Læs analysen

Urbanisering i DK og EU

Analyse: Andelen af byboere i Danmark er lav sammenlignet med EU

Flere danskere flytter til byerne, men ift. EU er befolkningsandelen i landdistrikterne relativt stor

Læs analysen

Få styr på fakta om indvandrere og efterkommere

Kursus - Indvandrere

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Dorthe Larsen