Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Beskæftig­else

Danmarks Statistik laver en række forskellige beskæftigelsesstatistikker. Hvilken statistik, man skal benytte, afhænger af, hvad man ønsker at belyse.

Dokumentation

Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) anvendes, når man ønsker at belyse beskæftigelse for små grupper og have adgang til mange baggrundsvariable. Endvidere har RAS en meget lang tidsserie der starter i 1981.

Arbejdskraftundersøgelse (AKU) er en spørgeskemaundersøgelse og benyttes ved internationale sammenligninger. AKU kan belyse forhold, der ikke er registreret i de administrative systemer. Timeopgørelserne i AKU er ugentlige timer. AKU anvendes, når man ønsker at beregne timer pr. beskæftiget. AKU har været opgjort siden 1. kvartal 1995.

Arbejdstidsregnskabet (ATR) anvendes, når man ønsker en sammenhængende tidsserie for beskæftigelse, job og præsterede arbejdstimer. ATR anvendes, når man ønsker en totalopgørelse af arbejdstimer i kvartalet eller året fordelt på relativt detaljerede brancher. De nuværende opgørelser går tilbage til 1. kvartal 2008.

Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) benyttes, når man ønsker en hurtig indikator for den samlede lønmodtagerbeskæftigelse. Data går tilbage til primo 2008.

Offentlig beskæftigelsesstatistik opgør antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere indenfor offentlig forvaltning og service. Offentlig beskæftigelsesstatistik muliggør, som den eneste arbejdsmarkedsstatistik, en opdeling på COFOG-grupper, der er nationalregnskabets fordeling af det offentliges udgifter efter formål.  Statistikken blev omlagt i 2013 baseret på nyt datagrundlag og ny sektorinddeling. Disse data går tilbage til 1. kvartal 2008. Baseret på tidligere datagrundlag og gammel sektorinddeling foreligger der historiske tal for perioden 1. kvartal 2002 til 4. kvartal 2012. 

Byggebeskæftigelsen er en opgørelse af antal beskæftigede på arbejdssteder med bygge- og anlægsaktivitet. Byggebeskæftigelsen er en hurtig konjunktur indikator og er den eneste indikator som belyser aktiviteten inden for nybyggeri, reparation, anlæg mv. Byggebeskæftigelsens serier går tilbage til 1. kvartal 2000.

Overblik over beskæftigelsesbegreber og statistikker:

Læs også:

Om ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne fra 2013:

 

Ophørte statistikker

ATP-statistikken (sidste offentliggørelse: NYT nr. 521 fra 26. november 2009 med seneste referenceperiode 3. kvt. 2009 samt Kommentar til NYT nr. 521)

Statistikdokumentation: ATP

Lønsumsstatistikken (sidste offentliggørelse: NYT nr. 74 fra 25. februar 2009 med seneste referenceperiode 4. kvt. 2008)

Statistikdokumentation: Lønsumsstatistikken

 

Relaterede statistikker

Pendlingsstatistik

Erhvervsbeskæftigelsen

Nationalregnskabet

Arbejdsstyrke

Løn og arbejdsomkostninger

Nyt

Seneste nyt om Beskæftigelse

Over 2.700.000 lønmodtagere i august

20. oktober 2017

Graf

For første gang siden 2008 er der flere end 2.700.000 lønmodtagere. Udviklingen siden 2008 afspejler bl.a. en markant stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i de ældre alderskategorier.

Tabeller i Statistikbanken


Høj beskæftigelsesandel i Danmark

18. oktober 2017

Graf

I andet kvartal 2017 var 74,1 pct. af de 15-64-årige i Danmark i beskæftigelse. Denne beskæftigelsesfrekvens er den fjerdehøjeste i EU. Sverige havde med 77,1 pct. den højeste, mens Grækenland med 54,0 havde den laveste.

Tabeller i Statistikbanken


Byggebeskæftigelsen på højeste niveau i otte år

13. oktober 2017

Graf

Byggebeskæftigelsen var i tredje kvartal 2017 uændret på 165.900 personer ligesom i andet kvartal 2017, når der tages højde for normale sæsonudsving. I faktiske tal var byggebeskæftigelsen på 169.300 personer.

Tabeller i Statistikbanken


Arbejdsløsheden falder i august

12. oktober 2017

Graf

I august var bruttoledigheden 2.600 fuldtidspersoner lavere end i juli, idet bruttoledigheden faldt fra 121.400 til 118.800. Hermed faldt ledighedsprocenten fra 4,5 til 4,4 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Lønsummen er steget mest i det private

15. september 2017

Graf

Samlet set steg lønsummen, som arbejdsgiverne betaler til de ansatte lønmodtagere, med 1,8 pct. i andet kvartal 2017 i forhold til kvartalet før.

Tabeller i Statistikbanken


11.400 flere lønmodtagere i andet kvartal

13. september 2017

Graf

Antallet af lønmodtagere steg med 11.400 fra første kvartal til andet kvartal. Det svarer til en stigning på 0,4 pct. I andet kvartal havde 2.693.200 personer et lønmodtagerjob.

Tabeller i Statistikbanken


37.200 færre kommunalt ansatte end i 2010

13. september 2017

Graf

Omregnet til fuld tid faldt beskæftigelsen i kommunerne med 100 fra første til andet kvartal 2017, og den kommunale beskæftigelse var dermed stort set uændret.

Tabeller i Statistikbanken


Markant flere flygtninge i arbejde

5. september 2017

Graf

Blandt flygtninge i alderen 16-64 år var andelen af personer i lønmodtagerbeskæftigelse 24,4 pct. i andet kvartal 2017. Denne andel er steget med 15,0 procentpoint siden tredje kvartal 2015.

Tabeller i Statistikbanken


AKU-ledigheden falder fortsat

23. august 2017

Graf

AKU-ledigheden faldt med 11.000 personer fra første til andet kvartal 2017 i sæsonkorrigerede tal, så der var 170.000 15-64-årige AKU-ledige i årets andet kvartal.

Tabeller i Statistikbanken


Mænd får oftere betaling for overarbejde end kvinder

6. juni 2017

Graf

14 pct. af de beskæftigede med en lønaftale angiver at have overarbejde i den referenceuge, de spørges ind til. Der er lidt flere mænd end kvinder, der angiver at have haft overarbejde.

Tabeller i Statistikbanken



Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Markant flere ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp finder arbejde

I september 2015 blev den lavere integrationsydelse indført til udlændinge og danskere, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 ud af de seneste 8 år. Og i 2016 trådte den såkaldte 225-timersregel og kontanthjælpsloftet i kraft, som også gælder for modtagere af integrationsydelse. Formålet med disse tiltag var primært at styrke de økonomiske incitamenter til at arbejde.

Læs mere

Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående uddannelse

Siden foråret 2010 er antallet af offentligt ansatte faldet med 32.000 fuldtidspersoner. Faldet skyldes færre ansatte i kommunerne, mens antallet af ansatte i staten og regionerne har været uændret eller stigende. Faldet kommer i en periode, hvor størrelsen på den offentlige sektor og medarbejdersammensætningen har været diskuteret.

Læs mere

Folkeskolelærere skifter oftere job efter nye arbejdstidsregler og folkeskolereform

I foråret 2013 blev folkeskolelærernes arbejdstidsregler ændret efter et regeringsindgreb, og kort tid efter indgrebet blev der desuden indgået en aftale om en folkeskolereform. De nye arbejdstidsregler og reformen betød, at mange folkeskolelærere fra skoleåret 2014/2015 mødte op til en ny hverdag, hvor de skulle undervise mere, og hvor der blev stillet større krav til, at de skulle være til stede på skolerne.

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere får reduceret deres kontanthjælp, hvis de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Konsekvenserne af 225-timersreglen er blevet diskuteret kraftigt på det seneste, og blandt andet har der været en debat om hvor mange job med få timer, der er på det danske arbejdsmarked? Denne analyse opgør derfor antallet af job med få timer om ugen og undersøger, hvem der har disse job.

Læs mere

Den økonomiske krise har betydet flere studerende

Siden 2005 er antallet af personer i gang med en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse steget markant med knap 128.000 personer. I den samme periode har dansk økonomi været igennem en krise, hvor beskæftigelsen faldt med mere end 150.000 personer i kølvandet på finanskrisen.

Læs mere

Geografisk fordeling af ansatte


Se fordelingen af statsansatte og samtlige ansatte i Danmark.
Se tabeller

Beskæftigelse fordelt efter herkomst

Beskæftigelse og arbejdsløshed

Få et overblik over statistikker om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Michèle Naur