Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Beskæftig­else

Danmarks Statistik laver en række forskellige beskæftigelsesstatistikker. Hvilken statistik, man skal benytte, afhænger af, hvad man ønsker at belyse.

Nyt

Seneste nyt om Beskæftigelse

Over 150.000 flere lønmodtagere siden april 2013

21. juli 2017

Graf

I maj 2017 var der 151.500 flere personer med lønmodtagerjob end i april 2013, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen begyndte at stige. Dog er der 29.800 færre, end da lønmodtagerbeskæftigelsen toppede i marts 2008.

Tabeller i Statistikbanken


Byggebeskæftigelsen fastholder højt niveau

13. juli 2017

Graf

Byggebeskæftigelsen var på 166.100 personer i andet kvartal 2017 mod 165.300 i første kvartal 2017, sæsonkorrigeret. Der er dermed tale om en stigning på 0,5 pct. hvormed det høje niveau fastholdes.

Tabeller i Statistikbanken


Ledigheden steg lidt i maj

7. juli 2017

Graf

I maj steg bruttoledigheden med 1.200 fuldtidspersoner fra 115.200 til 116.400, mens ledighedsprocenten lå uændret på 4,3 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken.

Tabeller i Statistikbanken


Flere beskæftigede i det private

14. juni 2017

Graf

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, som domineres af private virksomheder, steg beskæftigelsen med 0,6 pct. i første kvartal 2017 i forhold til kvartalet før. Det svarer til 12.500 personer.

Tabeller i Statistikbanken


Størst stigning i private lønmodtagere i København

13. juni 2017

Graf

I sektoren private virksomheder har arbejdssteder i landsdelene Byen København og Københavns omegn haft den største stigning i antallet af lønmodtagere siden første kvartal 2013.

Tabeller i Statistikbanken


Beskæftigelsen i regioner tilbage på højeste niveau

13. juni 2017

Graf

Beskæftigelsen i regionerne er tilbage på det højeste niveau nogensinde som i perioden fjerde kvartal 2014 til andet kvartal 2015. I første kvartal 2017 var beskæftigelsen i regionerne på i alt 121.500 omregnet til fuld tid,

Tabeller i Statistikbanken


Mænd får oftere betaling for overarbejde end kvinder

6. juni 2017

Graf

14 pct. af de beskæftigede med en lønaftale angiver at have overarbejde i den referenceuge, de spørges ind til. Der er lidt flere mænd end kvinder, der angiver at have haft overarbejde.

Tabeller i Statistikbanken


Fald i AKU-ledigheden efter et år med stigning

24. maj 2017

Graf

AKU-ledigheden er faldet med 8.000 personer fra fjerde kvartal 2016 til første kvartal 2017, sål 183.000 15-64-årige var ledige i årets første kvartal. Dermed var ledigheden på samme niveau som i første halvdel af 2015.

Tabeller i Statistikbanken


Andelen af langtidsledige ligger lavt i Danmark

19. april 2017

Graf

I fjerde kvartal 2016 var andelen af langtidsledige i Danmark, ud af den totale gruppe af ledige, blandt de laveste i EU. Ud af de ledige 15-64-årige i Danmark var det således 23,6 pct., der var langtidsledige.

Tabeller i Statistikbanken


6.100 flere cand.merc.er arbejder i det private

4. april 2017

Graf

Antallet af personer med et lønmodtagerjob i det private har været stigende siden andet kvartal 2013. Opgjort efter uddannelsesniveau er antallet af lønmodtagere med en lang videregående uddannelse (LVU) steget mest.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Dokumentation

Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) anvendes, når man ønsker at belyse beskæftigelse for små grupper og have adgang til mange baggrundsvariable. Endvidere har RAS en meget lang tidsserie der starter i 1981.

Arbejdskraftundersøgelse (AKU) er en spørgeskemaundersøgelse og benyttes ved internationale sammenligninger. AKU kan belyse forhold, der ikke er registreret i de administrative systemer. Timeopgørelserne i AKU er ugentlige timer. AKU anvendes, når man ønsker at beregne timer pr. beskæftiget. AKU har været opgjort siden 1. kvartal 1995.

Arbejdstidsregnskabet (ATR) anvendes, når man ønsker en sammenhængende tidsserie for beskæftigelse, job og præsterede arbejdstimer. ATR anvendes, når man ønsker en totalopgørelse af arbejdstimer i kvartalet eller året fordelt på relativt detaljerede brancher. De nuværende opgørelser går tilbage til 1. kvartal 2008.

Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) benyttes, når man ønsker en hurtig indikator for den samlede lønmodtagerbeskæftigelse. Data går tilbage til primo 2008.

Offentlig beskæftigelsesstatistik opgør antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere indenfor offentlig forvaltning og service. Offentlig beskæftigelsesstatistik muliggør, som den eneste arbejdsmarkedsstatistik, en opdeling på COFOG-grupper, der er nationalregnskabets fordeling af det offentliges udgifter efter formål.  Statistikken blev omlagt i 2013 baseret på nyt datagrundlag og ny sektorinddeling. Disse data går tilbage til 1. kvartal 2008. Baseret på tidligere datagrundlag og gammel sektorinddeling foreligger der historiske tal for perioden 1. kvartal 2002 til 4. kvartal 2012. 

Byggebeskæftigelsen er en opgørelse af antal beskæftigede på arbejdssteder med bygge- og anlægsaktivitet. Byggebeskæftigelsen er en hurtig konjunktur indikator og er den eneste indikator som belyser aktiviteten inden for nybyggeri, reparation, anlæg mv. Byggebeskæftigelsens serier går tilbage til 1. kvartal 2000.

Overblik over beskæftigelsesbegreber og statistikker:

Læs også:

Om ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne fra 2013:

 

Ophørte statistikker

ATP-statistikken (sidste offentliggørelse: NYT nr. 521 fra 26. november 2009 med seneste referenceperiode 3. kvt. 2009 samt Kommentar til NYT nr. 521)

Statistikdokumentation: ATP

Lønsumsstatistikken (sidste offentliggørelse: NYT nr. 74 fra 25. februar 2009 med seneste referenceperiode 4. kvt. 2008)

Statistikdokumentation: Lønsumsstatistikken

 

Relaterede statistikker

Pendlingsstatistik

Erhvervsbeskæftigelsen

Nationalregnskabet

Arbejdsstyrke

Løn og arbejdsomkostninger

Forhøjelse af efterlønsalderen

Analyse: Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Analyse: Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Læs analysen

Geografisk fordeling af ansatte


Se fordelingen af statsansatte og samtlige ansatte i Danmark.
Se tabeller

Beskæftigelse fordelt efter herkomst

Beskæftigelse og arbejdsløshed

Få et overblik over statistikker om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Michèle Naur