Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Beskæftig­else

Danmarks Statistik laver en række forskellige beskæftigelsesstatistikker. Hvilken statistik, man skal benytte, afhænger af, hvad man ønsker at belyse.

Nyt

Seneste nyt om Beskæftigelse

Antallet af lønmodtagere steg i marts

22. maj 2017

Graf

Der var 2.400 flere lønmodtagere i marts end i februar. Det svarer til en stigning på 0,1 pct. I marts havde 2.682.800 personer et lønmodtagerjob. Der er dermed 141.500 flere lønmodtagere end i foråret 2013.

Tabeller i Statistikbanken


Ledigheden stiger lidt i marts

28. april 2017

Graf

I marts steg bruttoledigheden med 800 fuldtidspersoner fra 115.500 til 116.300, men ledighedsprocenten lå uændret på 4,3 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken.

Tabeller i Statistikbanken


Andelen af langtidsledige ligger lavt i Danmark

19. april 2017

Graf

I fjerde kvartal 2016 var andelen af langtidsledige i Danmark, ud af den totale gruppe af ledige, blandt de laveste i EU. Ud af de ledige 15-64-årige i Danmark var det således 23,6 pct., der var langtidsledige.

Tabeller i Statistikbanken


Byggebeskæftigelsen stiger fortsat

12. april 2017

Graf

Byggebeskæftigelsen var på 165.000 personer i første kvartal 2017 mod 162.700 i fjerde kvartal 2016, når der tages højde for normale sæsonudsving. Der er dermed tale om en en stigning på 1,4 pct.

Tabeller i Statistikbanken


6.100 flere cand.merc.er arbejder i det private

4. april 2017

Graf

Antallet af personer med et lønmodtagerjob i det private har været stigende siden andet kvartal 2013. Opgjort efter uddannelsesniveau er antallet af lønmodtagere med en lang videregående uddannelse (LVU) steget mest.

Tabeller i Statistikbanken


Flere beskæftigede i det private

15. marts 2017

Graf

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, som domineres af private virksomheder, steg beskæftigelsen med 0,7 pct. i fjerde kvartal 2016 i forhold til kvartalet før. Det svarer til 13.300 personer.

Tabeller i Statistikbanken


Færrest kommunalt ansatte siden 2008

13. marts 2017

Graf

Beskæftigelsen for kommunalt ansatte faldt fra tredje til fjerde kvartal 2016 med 1.000 beskæftigede omregnet til fuld tid. Det er et fald på 0,2 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Flere lønmodtagere i hele landet

13. marts 2017

Graf

I løbet af 2016 har der i samtlige landsdele været en stigning i antallet af lønmodtagere på mindst 1,0 pct. I 2015 var stigningen mest centreret omkring København, men i 2016 er stigningen også spredt ud over hele landet.

Tabeller i Statistikbanken


Hver sjette unges uddannelse matcher ikke jobbet

8. marts 2017

Graf

Blandt unge beskæftigede mellem 20 og 34 år med en kompetencegivende uddannelse mente 16 pct., at deres uddannelsesniveau i mindre grad eller slet ikke svarede til det arbejde, de havde i 2016.

Tabeller i Statistikbanken


Tre ud af ti AKU-ledige søger deltidsarbejde

23. februar 2017

Graf

I 2016 angav 26 pct. af de beskæftigede i alderen 15-64 år at være beskæftigede på deltid. Det svarer til 711.000 personer. Ser man udelukkende på gruppen af beskæftigede studerende, var det 91 pct.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Dokumentation

Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) anvendes, når man ønsker at belyse beskæftigelse for små grupper og have adgang til mange baggrundsvariable. Endvidere har RAS en meget lang tidsserie der starter i 1981.

Arbejdskraftundersøgelse (AKU) er en spørgeskemaundersøgelse og benyttes ved internationale sammenligninger. AKU kan belyse forhold, der ikke er registreret i de administrative systemer. Timeopgørelserne i AKU er ugentlige timer. AKU anvendes, når man ønsker at beregne timer pr. beskæftiget. AKU har været opgjort siden 1. kvartal 1995.

Arbejdstidsregnskabet (ATR) anvendes, når man ønsker en sammenhængende tidsserie for beskæftigelse, job og præsterede arbejdstimer. ATR anvendes, når man ønsker en totalopgørelse af arbejdstimer i kvartalet eller året fordelt på relativt detaljerede brancher. De nuværende opgørelser går tilbage til 1. kvartal 2008.

Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) benyttes, når man ønsker en hurtig indikator for den samlede lønmodtagerbeskæftigelse. Data går tilbage til primo 2008.

Offentlig beskæftigelsesstatistik opgør antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere indenfor offentlig forvaltning og service. Offentlig beskæftigelsesstatistik muliggør, som den eneste arbejdsmarkedsstatistik, en opdeling på COFOG-grupper, der er nationalregnskabets fordeling af det offentliges udgifter efter formål.  Statistikken blev omlagt i 2013 baseret på nyt datagrundlag og ny sektorinddeling. Disse data går tilbage til 1. kvartal 2008. Baseret på tidligere datagrundlag og gammel sektorinddeling foreligger der historiske tal for perioden 1. kvartal 2002 til 4. kvartal 2012. 

Byggebeskæftigelsen er en opgørelse af antal beskæftigede på arbejdssteder med bygge- og anlægsaktivitet. Byggebeskæftigelsen er en hurtig konjunktur indikator og er den eneste indikator som belyser aktiviteten inden for nybyggeri, reparation, anlæg mv. Byggebeskæftigelsens serier går tilbage til 1. kvartal 2000.

Overblik over beskæftigelsesbegreber og statistikker:

Læs også:

Om ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne fra 2013:

 

Ophørte statistikker

ATP-statistikken (sidste offentliggørelse: NYT nr. 521 fra 26. november 2009 med seneste referenceperiode 3. kvt. 2009 samt Kommentar til NYT nr. 521)

Statistikdokumentation: ATP

Lønsumsstatistikken (sidste offentliggørelse: NYT nr. 74 fra 25. februar 2009 med seneste referenceperiode 4. kvt. 2008)

Statistikdokumentation: Lønsumsstatistikken

 

Relaterede statistikker

Pendlingsstatistik

Erhvervsbeskæftigelsen

Nationalregnskabet

Arbejdsstyrke

Løn og arbejdsomkostninger

Forhøjelse af efterlønsalderen

Analyse: Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Analyse: Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Læs analysen

Geografisk fordeling af ansatte


Se fordelingen af statsansatte og samtlige ansatte i Danmark.
Se tabeller

Beskæftigelse fordelt efter herkomst

Beskæftigelse og arbejdsløshed

Få et overblik over statistikker om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Michèle Naur