Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Beskæftig­else

Danmarks Statistik laver en række forskellige beskæftigelsesstatistikker. Hvilken statistik, man skal benytte, afhænger af, hvad man ønsker at belyse.

Dokumentation

Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) anvendes, når man ønsker at belyse beskæftigelse for små grupper og have adgang til mange baggrundsvariable. Endvidere har RAS en meget lang tidsserie der starter i 1981.

Arbejdskraftundersøgelse (AKU) er en spørgeskemaundersøgelse og benyttes ved internationale sammenligninger. AKU kan belyse forhold, der ikke er registreret i de administrative systemer. Timeopgørelserne i AKU er ugentlige timer. AKU anvendes, når man ønsker at beregne timer pr. beskæftiget. AKU har været opgjort siden 1. kvartal 1995.

Arbejdstidsregnskabet (ATR) anvendes, når man ønsker en sammenhængende tidsserie for beskæftigelse, job og præsterede arbejdstimer. ATR anvendes, når man ønsker en totalopgørelse af arbejdstimer i kvartalet eller året fordelt på relativt detaljerede brancher. De nuværende opgørelser går tilbage til 1. kvartal 2008.

Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) benyttes, når man ønsker en hurtig indikator for den samlede lønmodtagerbeskæftigelse. Data går tilbage til primo 2008.

Offentlig beskæftigelsesstatistik opgør antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere indenfor offentlig forvaltning og service. Offentlig beskæftigelsesstatistik muliggør, som den eneste arbejdsmarkedsstatistik, en opdeling på COFOG-grupper, der er nationalregnskabets fordeling af det offentliges udgifter efter formål.  Statistikken blev omlagt i 2013 baseret på nyt datagrundlag og ny sektorinddeling. Disse data går tilbage til 1. kvartal 2008. Baseret på tidligere datagrundlag og gammel sektorinddeling foreligger der historiske tal for perioden 1. kvartal 2002 til 4. kvartal 2012. 

Byggebeskæftigelsen er en opgørelse af antal beskæftigede på arbejdssteder med bygge- og anlægsaktivitet. Byggebeskæftigelsen er en hurtig konjunktur indikator og er den eneste indikator som belyser aktiviteten inden for nybyggeri, reparation, anlæg mv. Byggebeskæftigelsens serier går tilbage til 1. kvartal 2000.

Overblik over beskæftigelsesbegreber og statistikker:

Læs også:

Om ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne fra 2013:

 

Ophørte statistikker

ATP-statistikken (sidste offentliggørelse: NYT nr. 521 fra 26. november 2009 med seneste referenceperiode 3. kvt. 2009 samt Kommentar til NYT nr. 521)

Statistikdokumentation: ATP

Lønsumsstatistikken (sidste offentliggørelse: NYT nr. 74 fra 25. februar 2009 med seneste referenceperiode 4. kvt. 2008)

Statistikdokumentation: Lønsumsstatistikken

 

Relaterede statistikker

Pendlingsstatistik

Erhvervsbeskæftigelsen

Nationalregnskabet

Arbejdsstyrke

Løn og arbejdsomkostninger

Nyt

Seneste nyt om Beskæftigelse

Lønsummen er steget mest i det private

15. september 2017

Graf

Samlet set steg lønsummen, som arbejdsgiverne betaler til de ansatte lønmodtagere, med 1,8 pct. i andet kvartal 2017 i forhold til kvartalet før.

Tabeller i Statistikbanken37.200 færre kommunalt ansatte end i 2010

13. september 2017

Graf

Omregnet til fuld tid faldt beskæftigelsen i kommunerne med 100 fra første til andet kvartal 2017, og den kommunale beskæftigelse var dermed stort set uændret.

Tabeller i Statistikbanken


Højere ledighed i juli

12. september 2017

Graf

I juli var bruttoledigheden 4.700 fuldtidspersoner højere end i juni, idet bruttoledigheden steg fra 116.400 til 121.100. Hermed steg ledighedsprocenten til 4,5 pct. efter at have ligget uændret på 4,3 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Markant flere flygtninge i arbejde

5. september 2017

Graf

Blandt flygtninge i alderen 16-64 år var andelen af personer i lønmodtagerbeskæftigelse 24,4 pct. i andet kvartal 2017. Denne andel er steget med 15,0 procentpoint siden tredje kvartal 2015.

Tabeller i Statistikbanken


AKU-ledigheden falder fortsat

23. august 2017

Graf

AKU-ledigheden faldt med 11.000 personer fra første til andet kvartal 2017 i sæsonkorrigerede tal, så der var 170.000 15-64-årige AKU-ledige i årets andet kvartal.

Tabeller i Statistikbanken


22.000 flere lønmodtagere i første halvår

21. august 2017

Graf

Antallet af lønmodtagere har været støt stigende siden foråret 2013, og i løbet af årets seks første måneder er der blevet 22.000 flere personer i lønmodtagerjob. Det svarer til en stigning på 0,8 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Andel af danskere på deltid er over EU-gennemsnit

9. august 2017

Graf

I første kvartal 2017 var 26,0 pct. af danskere i beskæftigelse ansat på deltid. Til sammenligning var EU-gennemsnittet for deltidsansatte i første kvartal 2017 19,6 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Byggebeskæftigelsen fastholder højt niveau

13. juli 2017

Graf

Byggebeskæftigelsen var på 166.100 personer i andet kvartal 2017 mod 165.300 i første kvartal 2017, sæsonkorrigeret. Der er dermed tale om en stigning på 0,5 pct. hvormed det høje niveau fastholdes.

Tabeller i Statistikbanken


Mænd får oftere betaling for overarbejde end kvinder

6. juni 2017

Graf

14 pct. af de beskæftigede med en lønaftale angiver at have overarbejde i den referenceuge, de spørges ind til. Der er lidt flere mænd end kvinder, der angiver at have haft overarbejde.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt

Forhøjelse af efterlønsalderen

Analyse: Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Analyse: Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Læs analysen

Geografisk fordeling af ansatte


Se fordelingen af statsansatte og samtlige ansatte i Danmark.
Se tabeller

Beskæftigelse fordelt efter herkomst

Beskæftigelse og arbejdsløshed

Få et overblik over statistikker om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Michèle Naur