Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Arbejds­løshed

Danmarks Statistik offentliggør både ledigheden baseret på arbejdskraftsundersøgelsen og baseret på registre. Det er i høj grad situationsafhængigt, hvornår man bør anvende det ene ledighedsbegreb frem for det andet.

Introduktion

Registerbaseret ledighed (Den Registerbaserede ledighedsstatistik)

Den registerbaserede ledighedsstatistik offentliggør månedlige tal for nettoledigheden og for bruttoledigheden.

Nettoledigheden kan føres tilbage til 1979, og den består af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der skønnes jobklar samtidig med at de ikke er i aktivering.

Bruttoledigheden kan føres til bage til 2007, og den består af summen af de nettoledige og de aktiverede der skønnes jobklar.

Den årlige registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS-statistikken) offentliggør ligeledes registerbaserede ledighedstal, svarende til de fuldt nettoledige den sidste uge af november hvert år.

Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsløshed (AKU-ledighed)

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse. Den er kvartalsvis og baserer sig årligt af en stikprøve på 89.000 danskere i alderen 15-74 år.

Arbejdskraftundersøgelsen er blevet offentliggjort siden 1994. Arbejdsløse (AKU-ledige) er ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for referenceugen og som kan tiltræde et job inden for to uger efter referenceugen.

AKU-ledigheden baseres således på den internationalt anvendte definition.

 

Mængde-grafik af ledighedsbegreber

 

Læs også: Detaljeret beskrivelse af ledighedsbegreber og -statistikker

Nyt

Seneste nyt om Arbejdsløshed

Tre ud af ti AKU-ledige søger deltidsarbejde

23. februar 2017

Graf

I 2016 angav 26 pct. af de beskæftigede i alderen 15-64 år at være beskæftigede på deltid. Det svarer til 711.000 personer. Ser man udelukkende på gruppen af beskæftigede studerende, var det 91 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Arbejdsstyrken var uændret i sidste del af 2016

22. februar 2017

Graf

Arbejdsstyrken har været nogenlunde uændret i de tre sidste kvartaler af 2016. I første kvartal 2016 var der 2.921.000 personer i arbejdsstyrken, mens der i fjerde kvartal 2016 var 2.939.000 personer.

Tabeller i Statistikbanken


Bruttoledigheden stiger lidt

31. januar 2017

Graf

I december steg bruttoledigheden med 1.300 fuldtidspersoner fra 113.300 til 114.600. Bruttoledighedsprocenten steg tilsvarende fra 4,2 til 4,3 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken.

Tabeller i Statistikbanken


Arbejdstiden i Danmark er lav i forhold til EU

18. januar 2017

Graf

For fuldtidsbeskæftigede var den faktiske ugentlige arbejdstid i Danmark den tredje laveste blandt EU-medlemslandene i tredje kvartal 2016. Fuldtidsbeskæftigede i Danmark arbejdede i gennemsnit 39,6 timer om ugen.

Tabeller i Statistikbanken


3/10 midlertidigt ansatte vil ikke fastansættes

14. december 2016

Graf

Beskæftigede, der er midlertidigt ansat, er overvejende ansat på tidsbegrænsede vilkår, fordi de selv har ønsket, at jobbet var midlertidigt, eller fordi de ikke kan få en fastansættelse.

Tabeller i Statistikbanken


Store forskelle i ledigheden - især i Storkøbenhavn

19. juni 2015

Graf

For sjette år i træk har Allerød Kommune landets laveste ledighedsprocent, mens det i den anden ende af skalaen er femte år i træk, at Ishøj Kommune har landets højeste ledighedsprocent.

Tabeller i Statistikbanken


Størst andel langtidsledige i 3F

7. oktober 2014

Graf

I maj 2014 var langtidsledigheden i de danske a-kasser forholdsmæssigt størst i Faglig Fælles a-kasse (3F), hvor 1,8 pct. eller 4.600 personer var langtidsledige.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Arbejdsløshed - ny analyse af ledighedsforløb

Temapublikationen går bag om de månedlige ledighedstal ved at introducere to helt nye begreber i form af ledighedsrisiko og den forventede varighed af ledighedsforløbene, der i publikationen beregnes for dagpengeberettigede. Det sker ved brug af en ny forløbsdatabase.

Læs mere

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ledighedsbegreber

Der findes tre forskellige begreber for arbejdsløsheden - AKU-ledighed, nettoledighed og bruttoledighed. Hvornår skal man bruge hvilket begreb?

Ledighedsbegreberne forklaret på web-tv - Danmarks Statistik

Ledighedsbegreber

Bliv klogere på arbejdsmarkedsstatistik


Kursus - Arbejdsmarked

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Carsten Bo Nielsen