Brug af cookies

OK

Ved at benytte hjemmesiden accepterer du, at der anvendes cookies som vi og vores partnere benytter til statistik og til at optimere hjemmesiden.

Læs mere om cookies

Grønt nationalregnskab

Danmarks Statistik opbygger i årene 2015-17 et grønt nationalregnskab for Danmark. Et grønt nationalregnskab er et redskab, der kan indgå i vurderinger og analyser af, om samfundsudviklingen er bæredygtig. Opbygningen er blevet muliggjort af en bevilling fra Folketinget.

Hvad er et grønt nationalregnskab

Det grønne nationalregnskab er en fælles betegnelse for et system af delregnskaber for økonomi og miljø, der opstilles i tilknytning til det traditionelle nationalregnskab. Det supplerer det traditionelle nationalregnskab og giver et bredere og mere dækkende billede af såvel den økonomiske som miljømæssige udvikling.

Det kan bl.a. bruges til at vurdere, om væksten i produktionen og miljøbelastningen følges ad, eller vi bliver bedre til at producere på måder, der belaster naturen mindre og sparer på vores naturressourcer. Grønt nationalregnskab skal ikke forveksles med et ’grønt BNP’.

Se statistik inden for det grønne nationalregnskab

Internationalt anerkendte retningslinjer og EU-samarbejde

Det grønne nationalregnskab opbygges efter internationalt anerkendte retningslinjer og standarder udarbejdet af FN og andre internationale organisationer. Alle lande opfordres til at anvende disse retningslinjer. I EU skal medlemslandene opgøre og indberette dele af det grønne nationalregnskab efter disse retningslinjer, så udviklingen i landene og for EU under ét kan følges.

Læs mere om de internationale udvikling og mulighederne for at sammenligne over grænser. En international udvikling

Grønt nationalregnskab

Allerede nu offentliggør Danmarks Statistik delregnskaber for mange områder inden for det grønne nationalregnskab. Det gælder energi, udslip til luft, vare- og materialestrømme, produktion af grønne varer- og tjenester, grønne afgifter og miljøstøtte samt de offentlige miljøudgifter og - indtægter.

I 2015 offentliggjorde vi nye regnskaber for affald, vand og spildevand. I 2016 og 2017 følger yderligere regnskaber for miljøbeskyttelsesomkostninger og forskellige danske naturressourcer. Se oversigt over udgivelser om det grønne nationalregnskab eller tilmeld dig nyhedsbrev øverst til højre på siden.

En udvidelse af det traditionelle nationalregnskab

Ved at bruge de samme afgrænsninger, definitioner og klassifikationer som det traditionelle nationalregnskab kan det grønne nationalregnskab belyse sammenhængene mellem økonomi og miljø på en logisk måde med udgangspunkt i branchernes og husholdningernes aktiviteter. Det er fx muligt at sammenholde branchernes produktionsværdier eller værditilvækst med det fysiske energiforbrug og vandforbrug, der indgår i produktionen, og også branchernes affaldsgenerering og udslip til luft kan belyses.

På samme måde supplerer regnskaberne for olie og naturgas, arealer, fisk og skov nationalregnskabets traditionelle opgørelser af kapitalapparatet i form af bygninger, maskiner og udstyr med oplysninger om beholdningerne og brugen af den naturkapital, der er en nødvendig forudsætning for, at økonomien kan fungere.

Endelig fremhæver det grønne nationalregnskab de dele af det traditionelle nationalregnskab, der er tæt knyttet til miljø- og naturressourcer. Aktiviteter som miljøbeskyttelse og produktion af grønne varer og tjenester samt anvendelsen af grønne afgifter og miljømotiverede subsidier og anden miljøstøtte er en del af nationalregnskabet, men i praksis næsten usynlig, da oplysningerne om disse aktiviteter er slået sammen med ”ikke-grønne” aktiviteter. Det grønne nationalregnskab identificerer og fremhæver disse dele af nationalregnskabet i særlige delregnskaber. Derved bidrager det grønne nationalregnskab til at belyse områder som grøn økonomi og grøn vækst, samt belyse samfundets indsats for at beskytte og bevare miljøet og naturressourcerne.