Elektroniske bøger om statistik bliver gratis

Tema-bøger fra Danmarks Statistik bliver nu gratis i net-versionen. Det samme gør de fleste års-publikationer.

Fremover vil man på Danmarks Statistiks hjemmeside kunne hente gratis elektroniske udgaver af Danmarks Statistiks tema-publikationer og også af de fleste års-publikationer. Samtidig sænkes priserne på papirudgaverne af de samme bøger.

Første gratis bog bliver Indkomster 2005, som udkommer 30. august. Hen over efteråret kan man så glæde sig til andre gratis publikationer som Færdselsuheld 2006, Landbrug 2006, en ny publikation om turisme samt Befolkningens udvikling 2006.

 

Borgerhensyn

Danmarks Statistik har en relativt stram økonomi, hvor det er nødvendigt at skaffe indtægter fra kunder for at få butikken til at løbe rundt. Umiddelbart kan det derfor forekomme besynderligt at forære tallene væk, men andre hensyn vejer tungere, siger rigsstatistiker Jan Plovsing.

- Det er vigtigt, at borgerne har nem og gratis adgang til vores tal. Det kan også have betydning for kvaliteten af den offentlige og politiske debat, at så mange som muligt har mulighed for at sætte sig ind i de tal, der beskriver vores samfund, siger han.

 

Gode erfaringer med gratis tal

I forvejen har Danmarks Statistik gode erfaringer med at gøre adgangen til tal gratis. Da betalingen for at bruge Statistikbanken blev fjernet i 2001, steg besøgene på hjemmesiden kraftigt - og det har de gjort lige siden. Statistisk Årbog har også i nogen tid kunnet hentes gratis på hjemmesiden i pdf-format, og netversionen har i dag flere brugere end den trykte version.

Når den nye prispolitik træder i kraft, vil mange tidligere udgivne publikationer også kunne hentes gratis, hvis de findes i pdf-format. Det gælder for eksempel tema-publikationer som De ældre og arbejdsmarkedet, Privatøkonomi og uddannelse eller Familie og arbejdsliv.

- Læsning af vores temapublikationer kan ofte være en god og relativt let måde at skaffe sig viden om et bestemt område. Og så kan man jo altid bagefter finde de allernyeste tal i Statistikbanken, siger Jan Plovsing.

De gratis glæder har dog en grænse. Statistiske Efterretninger, Statistikservice, Konjunkturstatistik og Statistisk Tiårsoversigt vil man skulle betale for som hidtil.

 

Kim Mesterton er journalist ved Danmarks Statistik..

 

Denne artikel er offentliggjort 23. august 2007. 

 

Tilmeld dig nyhedsservice - Få tilsendt e-post, når der kommer en ny artikel i Netmagasinet Bag Tallene.


 

 

 
2. december 2014Forskningsservice gennem et kvart århundrede
1. december 2014Juleindkøbene afslører din indkomstgruppe
31. oktober 2014Indberetning til statistik bliver nemmere
15. september 2014Det danske skattetryk falder
2. september 2014Fjerne markeder har fået øje på danske varer
30. juni 2014Brud i familien fordobler risiko for uuddannede børn
13. marts 2014Arbejdsløshed i provinsen: Hvorfor knækker kurven?
17. december 2013Da Jesus blev en del af statistikken
4. december 2013Julemassagen hitter
2. december 2013Hjemmehjælp til ældre

Hent automatisk den nyeste statistik

På www.statistikbanken.dk kan du lave dit eget udtræk fra vores statistikker. Dette kan du som "gemt tabel" lægge på din egen hjemmeside og automatisk få opdateret, når vi får nye tal.
Grafik: Søjlediagram - Danmarks Statistik