Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Bruger­udvalg for Arbejds­markeds­statistik

Kommissorium

Kommissorium for Danmarks Statistiks brugerudvalg for Arbejdsmarkedsstatistik

Medlemmer af udvalget

 

Baggrundspapirer

 

Brugerseminar: 10. november 2016

Præsentationer

 

7. møde: 3. december 2015

Referat

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser

    - Danmarks Statistiks arbejdsplan 2016
    - Reformprocessen i Danmarks Statistik
    - Kønsopdelt lønstatistik
    - Udvidet dækning for statistikken over ledige stillinger
    - Arbejdstidsregnskabet baseres på data fra Arbejdsmarkedsregnskabet
    - Forskeradgang til data fra Arbejdsmarkedsregnskabet

3. Statistikken over offentligt forsørgede v/Mikkel Zimmermann
4. Temapublikation: Mobilitet og ændring i løn v/Michael Drescher
5. Eventuelt

 

Brugerseminar: 23. juni 2015

Dagsorden:

Præsentation af Arbejdsmarkedsregnskabet
Præsentation af Formuestatistikken
Målingen af danskernes livskvalitet ved indikatorer for livskvalitet

 

6. møde: 25. november 2014

Referat

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser

    - Danmarks Statistiks arbejdsplan 2015
    - Reformprocessen i Danmarks Statistik
    - Kønsopdelt lønstatistik

3. Livskvalitet v/Preben Etwil
4. Arbejdsmarkedsregnskabet v/Pernille Stender
5. Månedlig beskæftigelsesstatistik v/Thomas Thorsen
6. Eventuelt

 

5. møde: 26. november 2013

Referat

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser

    - Danmarks Statistiks arbejdsplan 2014
    - Danmarks Statistik på Twitter
    - Sektorfordelt støttet beskæftigelse
    - Højkvalitetsdokumentation af Beskæftigelse for Lønmodtagere

3. Ligelønsstatistik v/Steen Bielefeldt Pedersen
4. Arbejdsmarkedsregnskabet v/Pernille Stender
5. Månedlig AKU v/Michael Frosch
6. Kontakthjælpsreformens betydning for ledighedsstatistikken v/Mikkel Zimmermann
7. Langtidsledighed v/Jesper Grunnet-Lauridsen
8. Eventuelt 

 

4. møde: 6. december 2012

Referat

Dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser

     - Danmarks Statistiks arbejdsplan 2013
     - Bruttoledighedsbegreb
     - Ny sektorkode i beskæftigelsen
     - Omlægning af sygedagpenge- og barselsdagpengestatistikken

3. Ligelønsstatistik v/Steen Bielefeldt Pedersen, Løn og Fravær

4. Arbejdsmarkedsregnskabet v/Pernille Stender
     - Arbejdsmarkedsregnskab, notat
     - Kildedata
     - AMR Tabeller
5. Forbedret arbejdstidsregnskab v/Michele Leyssac Naur
6. Danmarks Statistik kvalitetsdeklarationer: Arbejdsomkostninger i den private sektor, Lønindeks for den private sektor, Registrerede ledighed og Arbejdskraftundersøgelsen
7. Orientering om Danmarks Statistiks brugerkonference 8. januar 2013
8. Eventuelt

 

Ansvarlig for siden

Margit London