Mål og resultater

Vi spørger ofte brugerne om deres mening om os i forskellige sammenhænge. Bl.a. med afsæt heri formulerer vi år for år mål, som vi forsøger at leve op til.


Arbejdsplan

Arbejdsplanen giver en samlet oversigt over arbejdet og planlagte nye aktiviteter i Danmarks Statistik.


Resultatkontrakt med ministeriet

Den årlige resultatkontrakt fastsætter en række mål, som Danmarks Statistik skal opnå. Desuden gennemgår resultatkontrakten de strategiske målsætninger.

Resultatkontrakten indeholder desuden en kort beskrivelse af vilkårene for Danmarks Statistiks arbejde, herunder Danmarks Statistiks mission og vision, samt de budgetmæssige forudsætninger.

Årsrapport

Årsrapporten redegør i kort form for årets mål, resultater og regnskab. Rapporten består af beretning, målrapportering og regnskab.

I målrapporteringen vurderes den samlede målopfyldelse af Danmarks Statistiks resultatkontrakt.


Borgerundersøgelse

Borgerundersøgelsen undersøger hvert andet år befolkningens holdninger til officiel statistik og kendskab til Danmarks Statistik.

Seneste borgerundersøgelse - 2012


Evalueringer

Budgetanalyse 2007: Effektivisering af stikprøveundersøgelser

Peer review-rapport 2007


Evalueringer af formidlingen

Spørg om statistik
Stil et spørgsmål eller se vores svar på ofte stillede spørgsmål.