Mål og resultater

Vi spørger ofte brugerne om deres mening om os i forskellige sammenhænge. Bl.a. med afsæt heri formulerer vi år for år mål, som vi forsøger at leve op til.

Arbejdsplan

Arbejdsplanen giver en samlet oversigt over arbejdet og planlagte nye aktiviteter i Danmarks Statistik.

Resultatkontrakt med ministeriet

Den årlige resultatkontrakt fastsætter en række mål, som Danmarks Statistik skal opnå.

Årsrapport

Årsrapporten redegør i kort form for årets mål, resultater og regnskab. Rapporten består af beretning, målrapportering og regnskab.

I målrapporteringen vurderes den samlede målopfyldelse af Danmarks Statistiks resultatkontrakt.

Borgerundersøgelse

Borgerundersøgelsen undersøger hvert andet år befolkningens holdninger til officiel statistik og kendskab til Danmarks Statistik.

Seneste borgerundersøgelse - 2012

Evalueringer

Budgetanalyse 2007: Effektivisering af stikprøveundersøgelser

Peer review-rapport 2007

Evalueringer af formidlingen

Hjemmesiden

Årligt spørgeskema af brugeres oplevelse af dst.dk:

Statistikbanken

Brugerundersøgelser af Statistikbanken:

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005

Bibliotek og information

Brugere af biblioteket har udfyldt en tilfredshedsundersøgelse:

Betalings-databanken
Køb adgang til tabeller, der giver et hurtigt overblik over et givet område eller et kundesegment.
Nøgle med statistik - Danmarks Statistik