Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Lovgivning og datasikkerhed

FN's principper for officiel statistik

Danmarks Statistik følger FN's grundlæggende principper for officiel statistik. FN's statistiske Kommission vedtog den 14. april 1994 de grundlæggende principper for officiel statistik.

FN's principper for officiel statistik

Adfærds­kodeks for europæiske statistikker

Kodekset er udarbejdet for at styrke tilliden til det europæiske statistiksystem og for at sikre, at alle producenter af officiel statistik i EU anvender de bedste internationale statistiske principper og metoder.

Adfærdskodeks for europæiske statistikker

Det lovgivnings­mæssige grundlag for Danmarks Statistiks arbejde

Lov om Danmarks Statistik

Lovsamling om statistik (2006)

Lov om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige (lovforslag med bemærkninger)

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

  EU statistiklov

Datasikkerhed og data­fortroligheds­politik

Fortrolighed i omgangen med statistikprodukter og andre datamaterialer drejer sig om at sikre statistikkens enheder mod en spredning af oplysninger om fortrolige forhold. Det gælder såvel i forhold til omverdenen som i forhold til medarbejderne i Danmarks Statistik.

Regler til håndhævelse af datafortroligheden udmøntes i en datafortrolighedspolitik med tilhørende retningslinjer for videregivelse og diskretionering samt fastlæggelse af individuelle adgangsrettigheder til fortrolige oplysninger i Danmarks Statistik.

Danmarks Statistiks styrelse har 7. december 2016 godkendt en revideret datafortrolighedspolitik. Den reviderede datafortrolighedspolitik vil blive offentliggjort januar 2017.

 

Notat om datasikkerhed