Cookies

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

OK

Mere om cookies

Udenrigs­handel med tjenester - årlig

I forbindelse med opdatering af systemer søndag 19. februar 2017 mellem kl. 10:00 – 13:00, vil der periodevis forekomme generelle forstyrrelser i driften. Det anbefales, at der ikke indberettes i dette tidsrum.

Indberetning via IDEP.web

Start indberetning

Bemærk: Fra Januar 2017 skal alle årsindberettere anvende en opdateret version af Excel-filen til indberetning via IDEP.web. Læs mere om ændringer nedenfor og hent de nye fileksempler på:

Se vejledninger og skabeloner til indberetning via IDEP.web

Koden for ’Forsknings og Udviklingstjenester’ (214.1) er udgået og erstattes af to mere detaljerede koder henholdsvis 214.11 og 214.12, hvis formål er at få et mere detaljeret billede af udenrigshandlen med forsknings og udviklingstjenester. Information om de nye koder kan findes i vejledningen for udenrigshandel med tjenester.

Indberetningsfrist

Fristen for årsindberetning er 23. februar 2017.

Vejledninger til indberetning

 

Kontakt

Support til indberetning

Formål og anvendelse

Formålet med statistikken er at belyse den danske udenrigshandel med tjenesteydelser (import og eksport af tjenester). Statistikken belyser både ydelsens art og det land/område, der handles med.

Læs mere om indberetning til Danmarks Statistik


Tjenestehandel  efter im- og eksport, sæsonkorrigering og poster - Danmarks Statistik


Emneside: Udenrigshandel med tjenester

Se Nyt fra Danmarks Statistik

Bruger du Chrome eller Edge?

Edge og Chrome understøtter ikke Java og du kan derfor ikke logge ind via disse browsere med NemID nøglefil.

Læs mere om understøttede browsere

Ansvarlig for siden

IDEP support