Svinebestanden

Indberetning

Formål og anvendelse

Statistikken belyser udvikling i antal svin i Danmark hvert kvartal. Her indberettes antal svin på tællingsdagen fordelt på 10 grupper. Danske Slagterier anvender bl.a. statistikken til tilpasning af kapacitet.

Læs mere om rammer for indberetning til Danmarks Statistik

Indberet på Virk.dk:

Start indberetning

Hent en udskriftsvenlig oversigt over spørgsmål:


NB: Enkeltmandsvirksomheder kan logge på med NemID-privat. Læs mere på www.dst.dk/nemid


Der kan også indberettes via AgroSofts WinSvin:


Indberetningsfrister

Tællingsdatoen er den 1. dag i hvert kvartal.

 

Tællingsdag Frist Offentliggørelse
1. januar 2014 (1. kvt.) 7. januar 2014 7. februar 2014
1. april 2014 (2. kvt.) 7. april 2014 7. maj 2014
1. juli 2014 (3. kvt.) 7. juli 2014 8. august 2014
1. oktober 2014 (4.kvt.) 7. oktober 2014 6. november 2014

Vejledning

Se vejledningen på indberetningsskemaet.


Kontakt

Support til indberetningBeskrivelse af statistikken

Svinebestanden opgjort på kvartaler efter type - Danmarks Statistik

Svinebestanden

Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark hvert kvartal. Det totale antal svin er opdelt i 10 grupper og en total for bestanden af søer. Hele kvalitetsdeklarationen


Emneside: Svinebestanden

Klik her for at se Nyt om Svinebestanden

 

Kurser

Kom på kursus i at finde og bruge vores statistikker.

Kurser - Danmarks Statistik