Industriens produktion og omsætning

Indberetning

Formål og anvendelse

Statistikken belyser udvikling i industriens produktion, omsætning og eksport. Her indberettes industrivirksomheders produktion og omsætning fordelt på eksport- og hjemmemarked.

Læs mere om rammer for indberetning til Danmarks Statistik

Indberet på Virk.dk:

Start indberetning


Online kan du udskrive en kladde udfyldt med tidligere indberettede data.


Indberetningsfrister

Indberetningsfristen er den 14. i hver måned.

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik ca. en måned efter indberetningsfristen.
Find evt. nøjagtig offentliggørelsesdato på siden for planlagte offentliggørelser.


Vejledning

Vejledningen findes på indberetningsskemaet.


Kontakt

Support til indberetning


Beskrivelse af statistikken

Industriens Produktionsindeks (2010=100) efter sæsonkorrigering og branche (DB07) - Danmarks Statistik

Industriens Produktion og Ordreindgang (basisår 2005, 2000 -)

Statistikken beskriver først og fremmest industriens månedlige produktion. Endvidere beskrives omsætning og ordreindgang fordelt på hjemmemarked og eksportmarked. Endelig omfatter statistikken månedlige prisindeks for industrien. Hele kvalitetsdeklarationen


Emneside: Industriens produktion og ordreindgang

Klik her for at se Nyt om Industriens produktion og ordreindgang

 

 

Interview-undersøgelser

Dine svar skaber viden om samfundet.

Deltager i interview