Industriens salg af varer

Indberetning

Indberet på Virk.dk:

Start indberetning


Indberetningsfrister

Den generelle indberetningsfrist er ca. 15 dage efter hvert kvartals udløb. Det vil sige, at der skal indberettes for 3. kvartal 2013 ca. 15. oktober, osv.


Vejledning


Varekoder

Kombineret Nomenklatur for varestatistik


Kontakt

Support til indberetningBeskrivelse af statistikken

Industriens salg af egne varer efter SITC-hovedgrupper og sæsonkorrigering - Danmarks Statistik

Industriens salg af varer

Statistikken beskriver industriens varesalg opgjort i mængde og værdi. Desuden omfatter statistikken en branchevis opgørelse af salget i værdi. Hele kvalitetsdeklarationen


Emneside: Industriens salg af varer

Klik her for at se Nyt om Industriens salg af varer

 

 

Hent automatisk den nyeste statistik
På www.statistikbanken.dk kan du lave dit eget udtræk fra vores statistikker. Dette kan du som "gemt tabel" lægge på din egen hjemmeside og automatisk få opdateret, når vi får nye tal.
Grafik: Søjlediagram - Danmarks Statistik