Søjler ikon - Danmarks Statistik

Få overblik og hurtige tal fra vores statistikker

værktøj ikon - Danmarks Statistik

Dyk ned i og lav udtræk fra vores statistikbank

Faglige arrangementer

Bliv klogere på aktuelle faglige emner

SENESTE NYT
Fortsat stigende beskæftigelse i sundhedsvæsen
Graf thumbnail - Klik for større udgave
Sundhedsvæsenet udgjorde i andet kvartal 2014 en fjerdedel af den offentlige fuldtidsbeskæftigelse. Andelen på 25,2 pct. er den højeste siden statistikkens start i 2008.

Flere ansatte inden for handel og transport
Graf thumbnail - Klik for større udgave
Handel og transport mv. var den branche, der fra første til andet kvartal havde den største absolutte stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen. Stigningen var på 2.600 fuldtidsbeskæftigede eller 0,6 pct.

Flere beskæftigede i det private
Graf thumbnail - Klik for større udgave
Beskæftigelsen har været stigende siden midten af 2012, og denne udvikling fortsatte i andet kvartal i år, hvor beskæftigelsen steg med 6.100 personer i forhold til kvartalet før. Det er en stigning på 0,2 pct.

Stigning i godsmængden
Graf thumbnail - Klik for større udgave
I andet kvartal steg mængden af gods med tog med 2 pct. i forhold til første kvartal. I alt blev 2,2 mio. ton gods transporteret med tog i Danmark i andet kvartal.

› Flere Nyt fra Danmarks Statistik

Revision af beregningsmetoder


Danmarks Statistik planlægger at revidere de beregningsmetoder, der ligger bag de månedlige indekstal for industriens produktion og omsætning.

Det skyldes, at der i enkelte måneder er forekommet store udsving i produktionsindekset, som ikke vurderes at være retvisende.

Danmarks Statistik forventer at gennemføre metodeændringerne inden udgangen af 2014 med henblik på offentliggørelse primo 2015. De metodemæssige ændringer vil så vidt muligt blive ført tilbage i tiden.
 
Indkomster 2012 - forside af publikation - Danmarks Statistik
Flere unge mænd med høj indkomst flytter sammen med en kvinde, end jævnaldrende mænd med lav indkomst gør. Det fremgår af "Indkomster 2012", der har fokus på sammenhængen mellem indkomst og parforhold.